laatst bijgewerkt 12-05-2024 inventarisatie van gevelstenen
 Aegum  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

M
Master Wybrensdyk 1
toren
9006XH wapen van scheltinga DE JONGE HEER CORNELIS VAN SCHELTINGA HEEFT TOT OPBOUW DER MUUREN VAN DEESE KERK DEN EERSTE STEEN GELEGT INíT SEVENDE JAAR ZIJNS LEEFTIJD 1777 1777 MasterWybrensdyk01.jpg MasterWybrensdyk01.jpg

          foto's: Richard Koopal en Ype Hempenius