laatst bijgewerkt 08-08-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam Sint N - Sta  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

S - vervolg -
Sint Nicolaasstraat 12-14 1012NK krakeling 15 64
19 32
1564 SintNicolaaststr14.jpg
Sint Nicolaasstraat 23 1012NJ varken 'T BEEMSTER.VARKEN 17A SintNicolaaststr23.jpg
Sint Nicolaasstraat 38 1012NK drie struiken IN DRIE BOONSTRVYCKE 17A SintNicolaaststr38.jpg
Sint Nicolaasstraat 51-59 1012NJ viermaster INDE BARCK 1626 1626 SintNicolaaststr51.jpg
Sint Nicolaasstraat 86-90
kopie van de steen in Museum Joure
1012NK vat T. SERNAEMSE KOFFIVAT 18A SintNicolaaststr86.jpg
Sint Nicolaasstraat 88-90
fronton
1012NK man STADS  HERSTEL
1956     1981
GEREEDSCHAP SPANT DE KROON
1981 SintNicolaaststr88L.jpg SintNicolaaststr88R.jpg
Sint Olofssteeg 8 1012AK vat SintOlofssteeg08.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK overzicht van de muur op de hoek van de Oudezijds Voorburgwal
(vr en na restauratie)
SintOlofssteeg_ov1.jpg SintOlofssteeg_ov2.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK spijkerboor tekst afgekapt
1617
1617  SintOlafsteeg_a.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK pelikaan IN DE PEILKAAN ANNO 1791 1791  SintOlafsteeg_b.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK keizerskroon 16B SintOlofssteeg_c-oud.jpg SintOlafsteeg_c.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK schip T HUYS TVREEST 1746 1746 SintOlafsteeg_d.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK zon 18A SintOlofssteeg_e-oud.jpg SintOlafsteeg_e.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK ark van noach IN DE ARCKE 16 NO 76 1676 SintOlofssteeg_f-oud.jpg SintOlafsteeg_f.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK leeuwin met baak 16B SintOlofssteeg_g-oud.jpg SintOlafsteeg_g.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK tonnenboei 16B  SintOlafsteeg_h.jpg
Sint Olofssteeg 8
blinde zijmuur
1012AK halve maan 18A SintOlofssteeg_j-oud.jpg SintOlafsteeg_j.jpg
Sint Pietershalsteeg
en
Sint Pieterspoortsteeg
1012KC
1012KD
1012HM
1021GL
Tussen de Oudezijds Voorburgwal 274 aan de ene kant en Nes 41-43 de aan de andere kant liggen deze beide stegen die vroeger de Sint Pietershal omsloten. Na een grondige verbouwing in 1930 zaten hier de Stadsdrukkerij en de Girodienst. Vanaf het Nespleintje linksom lopend treffen we aan het gebouw een aantal relifs die hieronder zijn weergegeven, huisnummers ontbreken soms.
Sint.Pietershalsteeg
hoek Nesplein
1012GL vleeskeurders
(nieuw gepolychromeerd door Wil Abels)
DIE VINDERSKAMER 1644 1644
Sint Pietershalsteeg 1012 zingend meisje
vissersman
1930 SintPietershalsteeg03b.jpg SintPietershalsteeg03o.jpg
Sint Pietershalsteeg 1012 man met caduceus
tillende man
1930 SintPietershalsteeg05b.jpg SintPietershalsteeg05o.jpg
Oudezijds Voorburgwal 274
v/m vleeshal, later girokantoor
1012GL ossenkoppen
Sint Pieterspoortsteeg 1012 man met graafwerktuig 1930 SintPieterspoortsteeg12
Sint Pieterspoortsteeg 2 1012 meisje met symbolen telegrafie of ponstypiste? 1930 SintPieterspoortsteeg02a SintPieterspoortsteeg02b
Sint Pieterspoortsteeg
hoek Nes
1012HM sleutel
sleutel en ankers+caduceus
-
SINT PIETERS POORT
 SintPieterspoortstgNes.jpg
Sint Pieterspoortsteeg 23 1012HM konijnen DE 2 GECROONDE KONYNEN 1654 1654 SintPieterspoortsteeg23.jpg
Sleutelbrug wapen amsterdam sleutelbrug.jpg
Sloterkade 21
Aalsmeerder Veerhuis, ook wel 'De Bonte Os' genoemd
1058HE bierdragers bij veerhuis
en koe op deurkalf
DE NERING IS HIER GOET   GODT LOF
MEN DRAEGHT HET BIER HIER OP EN OF
ANNO 1634
1634 Sloterkade21a.jpg Sloterkade21a-det.jpg
Sloterkade 21 1058HE wapen haarlem Sloterkade21b.jpg
Sloterkade 53 1058HG vis Sloterkade53.jpg
Sloterkade 61 1058HG wip SCHINKELHAVEN UIT T ZICHT
VOOR GOED EN GELD GEZWICHT
2002
2002 Sloterkade61.jpg
Sloterweg 701 1066CA reiger 1921 - 2003
T REIGERSNEST
2003 Sloterweg701.jpg
Smaksteeg 1-3 1012VC omgekeerde beurs met munten 16 40
AL.NIET
1640 Smaksteeg01.jpg
Spaarndammerdijk 681
(interieur)
uit v/m NH-wijkgebouw De Wijkhaven Juliana van Stolbergstraat
1013ZM lam Gods en zeven zegels AoDi 1960
UW KONINKRIJK KOME
1960 Spaarndammerdijk681.jpg
Spechtstraat 36
hoek Koekoeksstraat
gevel Zwanenplein
1021VW twee vogels op nest 20e Spechtstr36.jpg
Spechtstraat 38
hoek Koekoeksstraat
gevel Zwanenplein
1021VW twee apen met jong 20e Spechtstr38.jpg
Spiegelgracht 2b 1017JR engel IN D' ENGEL 20e Spiegelgracht02.jpg
Spiegelgracht 6 1017JR schip Spiegelgracht06.jpg
Spiegelgracht 15 1017JP vrouw (het geloof) GELOOF 17A Spiegelgracht15.jpg
Spiegelgracht 20a
v/m galerie Anneke Schat
1017JR gouden windveren SCHAT
1960-2020
2021 Spiegelgracht20a.jpg Spiegelgracht20b.jpg
Spiegelgracht 26 1017JS breuklijnen
bloemornament (9x)
2005
19c?
Spiegelgracht26n.jpg Spiegelgracht26.jpg
Spiegelgracht 31 1017JP klapstoel 17A Spiegelgracht31.jpg
Spinhuissteeg 1
v/m spin- of tuchthuis
1012CJ tuchtiging
onder wapen amsterdam
SCHRIK NIET IK WREEK GEEN QUAAT MAAR DWING TOT GOET
STRAF IS MYN HAND MAAR LIEFLYK MYN GEMOET
1645 Spinhuissteeg01.jpg Spinhuissteeg01w.jpg
Spinhuissteeg 16 1012CJ wapen friesland T FRIESE WAPEN Spinhuissteeg16.jpg
Spui 15
gevel Voetboogsteeg
1012WX dorpsgezicht Spui015.jpg
Spui 21
Maagdenhuis
1012WX meisjesweeshuis, uitgebeeld: laat de kinderkens tot mij komen 1787 Spui021.jpg
Spui 22-24 1012XA jonas en de walvis IN DE WALVISCH 20e Spui022.jpg
Spuistraat 2 1012TS kasteel SLOT VAN GELDER Spuistr002.jpg
Spuistraat 12 1012TS wapen? ?? Spuistr012.jpg
Spuistraat 14 1012TS oud hoorns stadhuis T STADHUYS VAN HOORN 18B Spuistr014.jpg
Spuistraat 28 1012TS huisnaam DE SVYCKERMOOLEN Spuistr028.jpg
Spuistraat 33a 1012SR wapen .... Spuistr033.jpg
Spuistraat 42
afgekapt origineel
1012TV vlot POOLSE KAMAY 1620 Spuistr042a.jpg
Spuistraat 42
(replica)
1012TV vlot POOLSE KAMAY 2006 Spuistr042b.jpg Spuistr042kleur.jpg
Spuistraat 44 1012TV kievit 18A Spuistr044.jpg
Spuistraat 53 1012ST kalf met vleugels INT VLYGENDE KALF   ANNO 1633 1633 Spuistr053.jpg
Spuistraat 74-76 1012TW boom ANNO 1720 1720 Spuistr074.jpg
Spuistraat 78
topgevelbeeld
1012TW keizerskroon Spuistr078.jpg
Spuistraat 83 1012ST staand vat 17B Spuistr083.jpg
Spuistraat 88 1012TX hondekop
met monogram O R
(otto roelofs & zoonen)
Spuistr088m.jpg
Spuistraat 90 1012TZ sint matthias S MATTHIAS 17B Spuistr090.jpg
Spuistraat 94 1012TZ os
(na restauratie in 2023)
ANNO 1695 1695 Spuistr094.jpg Spuistr094r.jpg
Spuistraat 110-116 1012VA 2x man met boek
2x boom (logo elsevier)
ANNO 1951
NON SOLUS
Spuistr110a.jpg Spuistr110b.jpg
Spuistraat 117
achtergevel
1012SV dorpsgezicht SANTVOORT Spuistr117ar.jpg
Spuistraat 122 1012VA perenboom DE PEREBOOM 17B Spuistr122.jpg
Spuistraat 129-131 1012SV mol
omhoogziende mannenkop
DE MOL
ANNO 1662
1662? Spuistr131.jpg Spuistr131R.jpg
Spuistraat 187 1012VN beker met druiven DE WIJN 20e Spuistr187.jpg
Spuistraat 245 1012VP huisnaam DE PHOENIX 17B Spuistr245.jpg
Spuistraat 247 1012VP rijksappel DE WAERELD 17B Spuistr247.jpg
Spuistraat 249 1012VP wereldbol 1639 1639 Spuistr249.jpg
Spuistraat 263 1012VR vat 1723 1723 Spuistr263.jpg
Spuistraat 283 1012VR boeken WERELD
1905 BIBLIOTHEEK 2005
2005 Spuistr283.jpg
Spuistraat 289 1012VR schaap T SCHAEP 18B Spuistr289.jpg
Spuistraat 294-302
interieur
1012VX leeuw Spuistr294.jpg
Spuistraat 295 1012VS man met peillood DE LOOSMAN 17B Spuistr295.jpg
Spuistraat 302 1012VX zwanenburcht Spuistr302.jpg
Staalstraat 3 1011JJ man voor berg T MANNETJE VAN DEN BERGH
Ao 1.7.34 (geboortedatum Jaap van den Bergh)
1999 Staalstr03.jpg
Staalstraat 7a 1011JJ wapen amsterdam ANNO MDCXXXXI 1641 Staalstr07.jpg
  verder naar Stadhouderskade
Rijksmuseum