laatst bijgewerkt 18-02-2024 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam T - V  Amsterdam   (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

T
Tafelbergweg 51 1105BD sint vitus ST.VITUS IN HET RIJKSMUSEUM 1993 Tafelbergweg51.jpg
Tenierstraat 8
hk Pieter de Hoochstraat
1071DX huis NOORDWIJK 20e Tenierstr08.jpg
Tesselschadestraat 23
zijgevel Roemer Visscherstraat
1054EX portretten man en vrouw
(roemer visscher en zijn dochter maria tesselschade?)
1893
Therese Schwartzeplein 1 1073JK de oogst
Thorbeckeplein 15-17 1017CS vrouw (het geloof) TGHELOOF ANNO 1666 1666 Thorbeckeplein15.jpg
Timorplein 21
v/m ambachtsschool, nu Stayokay
1094CC aambeeld
metselaarsgereeedschap
1912 Timorplein21L.jpg Timorplein21R.jpg
Titiaanstraat 22 1077RH ornament fabeldier
leguaan
1928? Titiaanstr22o.jpg Titiaanstr22.jpg
Titiaanstraat 24
v/m Andreas Mackayschool
1077RH jongensfiguur met opvliegende vogels en een hond? 1928 Titiaanstr24.jpg
Tichelstraat 1A 1015KR tekststeen DEN EERSTE STEEN GELEGT
DOOR FJ ELLERMAN OUD 8 JAAR
OP DEN 16 OKTOBER 1859
1859 Tichelstraat 1A.jpg
Tichelstraat 31 1015KS eenhoorn Tichelstr31.jpg
Tichelstraat 33 1015KS wapen batavia BATAVIA 1737 1737 Tichelstr33.jpg
Tichelstraat 35 1015KS schelp?
herbergtafereel
1728
1728
20e
Tichelstr35t.jpg Tichelstr35h.jpg
Tichelstraat 53 1015KS bleekmand DIE BLICKMANT 17B Tichelstr53.jpg
Tolstraat 77 1073RZ bouwvakkers 1901 . ALG.ARB.-CO÷P . 1911
DE DAGERAAD
1911 Tolstr77.jpg
Torensteeg 4 1012TH wapen ... Torensteeg04.jpg
Tuinstraat 18 1015PE aambeeld 1726 1726 Tuinstr018.jpg
Tuinstraat 45
(geveltop)
1015NX drinkend schaap Ao 17 40 1740 Tuinstr045.jpg Tuinstr045c.jpg
Tuinstraat 46-48 1015PE vatenstapelaar IN DE ASWERCKER 17A Tuinstr046.jpg
Tuinstraat 57 1015NZ stuk stof
(voor en na restauratie in 2017)
INT OVDE GROEE LAKE 17A Tuinstr057.jpg Tuinstr057r.jpg
Tuinstraat 99 1015NZ gekroonde spelden
gedenktekst
DRUK IS IN D WERELT VEEL
ELK HEEFT ZYN EIGEN DEEL
1902
DRUK VERLICHTEN IS IEDERS PLICHT
DAT GEEFT IN DUISTERNIS WAT LICHT
18A
1902
Tuinstr099.jpg Tuinstr099s.jpg
Tuinstraat 100 1015PG REGENBOOGS LIEFDEHOFJE Tuinstr100.jpg
Tuinstraat 161 1015PB kuiper ... 25 ? Tuinstr161.jpg
Tuinstraat 164 1015PH waterput .IN DE WAATERBORN 1743 20e? Tuinstr164.jpg
Turfdraagsterpad z.n. 1012XT turfvulster DE TVRFVVLSTER Turfdraagsterpad.jpg
Tussen Kadijken 13 1018BC dorpsgezicht D HEERLYCKHEYT UDINCK 18A TussenKadijken13.jpg
Tweede Boomdwarsstraat 12 1015LK schapen in duinen LAMMERDUYN ANNO 1723 1723
Tweede Egelantiersdwarsstraat 6 1015SC eenhoorn
Tweede Egelantiersdwarsstraat 22 1015SC bijenkorf D BYKURF Ao 1727 1727
Tweede Egelantiersdwarsstraat 30
zijgevel van Egelantiersgracht 72
1015SC zon
Tweede Goudsbloemdwarsstraat 26 1015JZ varken INT VETTE VARKEN <18A/td>
Tweede Looiersdwarsstraat 5 1016VN ?? AG   ANNO 1991
MAGISTRI OPERIS (meester van het werk)
1991
Tweede Oosterparkstraat 227 1092BL nieuwe en oude wapen (of zegel) van amsterdam 20e
Tweede Rozendwarsstraat 21 1016PD officier IN D'N OST INDIS VARDER 17A
Tweede Weteringdwarsstraat 20 1017SW wingerd
(voor en na restauratie in 2023)
Tweede Weteringplantsoen 10 1017ZD boomplanting en spelende kinderen 1852-1947
TER NAGEDACHTENIS AAN U.J.KLAREN GRONDLEGGER VAN HET SPEELTUINWERK
N.VERBOOM
1947
U
Uiterwaardenstraat 245 1079BC wapen amsterdam ANNO 1933
VER.BOUWMY.T.V.V.EIGEN WONINGEN
1933 Uiterwaardenstr245.jpg
Uiterwaardenstraat 263
v/m Lutherse Openluchtschool
voor G.L.O.
1079CR kop johannes bugenhagen 1934 Uiterwaardenstr263.jpg
Uiterwaardenstraat 292 en 294 1079DB zwaan (2x)
(de rechter zwaan komt ook voor op huisnrs 302 en 310)
193x Uiterwaardenstr292.jpg Uiterwaardenstr294.jpg
Uiterwaardenstraat 300 en 316 1079DB man
meeuw boven zee
193x Uiterwaardenstr300.jpg Uiterwaardenstr316.jpg
Utrechtsedwarsstraat 4 1017WG hoorn 17A
Utrechtsedwarsstraat 9 1017WB duif PAROCHIE VAN ST WILLIBRORD
GEBOUWD IN HET JAAR DES HEEREN 1857
TOEN G.KOK PASTOOR DER PAROCHIE WAS
EN A.T.VAN DER KRABBEN. J.A.VAN BEMMEL
A.B.DE NEFF EN J.C.VAN DE WERT
KERKMEESTERS WAREN
1857
Utrechtsedwarsstraat 57-59 1017WC paard HET SWARTE PAART Ao 1727 1727
Utrechtsedwarsstraat 58
(vroeger in huisnr 64)
1017WH lucas met os LVCAS
EN HET GE- SCHIEDDE TO
1999 Utrechtsedwarsstr58.jpg
Utrechtsedwarsstraat 89 1017WD dakpan? DIT IS ALLES 1999
Utrechtsestraat 30 1017VS medaillons met
vrouws- en mansportret
1894 Utrechtsestr030L.jpg Utrechtsestr030R.jpg
Utrechtsestraat 92 1017VS leeuw DE LEEUW 1668 Utrechtsestr092.jpg
Utrechtsestraat 111
binnenplaats
1017VL vrouw (het gevoel) T GE VOEL
naar een prent van Abraham van Diepenbeke
Utrechtsestr111.jpg Utrechtsestr111p.jpg
Utrechtsestraat 141 1017VM lelie
(voor en na restauratie in 2017)
leeuw met wapenschild (topgevel)
1667
1667
Utrechtsestr141.jpg Utrechtsestr414r.jpg
V
Vaartstraat 131-125

Vaartstraat 139-135
1075RM poes

ton
POESJE NEL

TONNETJE
20a Vaartstr125.jpg Vaartstr135.jpg
Vaartstraat 201-195

Vaartstraat 211-205
1075RM hamer

doofpot
KLOPPER

DOOFPOT
20a Vaartstr195.jpg Vaartstr205.jpg
Valeriusstraat 198 1075GJ wapen fontaine-calkoen FONTAINE HOFFIE
GESTIGT DOOR VROUWE PETRONELLA CALKOEN WED DE ED HEER MR IOAN FONTAINE IN SYN ED LEVEN SCHEPEN EN RAAD DESER STAD ANNO 1754
1754 Valeriusstr198.jpg

Valkenburgerstraat 72
(steen in dec.2017 herplaatst)
1011LZ bijenkorf DE EERSTE STEEN GELEGT DOOR ANNA MARIA PAASSCHEN DAG DEN 14 APRIL 1786 DE BEYENKORF 1786 Valkenburgerstr072.jpg
Valkenburgerstraat 146 1011NA brouwer
deze steen hoort feitelijk niet in de collectie, zie rubriek 'wat en hoe'.
De steen is verstrekt aan veel cafť's verspreid over het land
1870 BROUWERIJ DE AMSTEL 20e Valkenburgerstr146.jpg
Valkenburgerstraat 167 1011MJ leeuw DE ROO LEEW Valkenburgerstr167.jpg
Valkenburgerstraat 186
parkeergarage
1011N- haan 1830
Van Baerlestraat 35
vm brandweerkazerne
1071AP wapen nieuweramstel BRANDWEER
POLITIE
VanBaerlestr35.jpg
Van Baerlestraat 62 1071BA ooi- en ramskoppen 1929 VanBaerlestr62.jpg
Van Baerlestraat
Vondelbrug
1071AA ridder?
Van Boetzelaerstraat 49
v/m wijkgebouw van de Evang. Luth. gemeente
1051CZ portret luther
kasteel tegen berg
HET HUIS WARTBURG 1911 VanBoetzelaerstr49.jpg
Van Breestraat 70 1071ZR wapen zeeland VanBreestr070.jpg
Van Ostadestraat 314 1073TX esculaap, kat en hond 20e VanOstadestr314.jpg
Verversstraat 26
bord
1011JA konijnen KONIJNENBERG 20e Verversstr26.jpg
Verversstraat 32 1011JA pauw DE GEKROONDE PAW 18A Verversstr32.jpg
Vierwindendwarsstraat 1-3 1013LB drie haringen
Vinkenstraat 1a 1013JL david met harp
(voor en na restauratie in 2018)
D KONINCK DAVID 17B Vinkenstr001.jpg  Vinkenstr001r.jpg
Vinkenstraat 9 1013JL sjouwer? ANNO 1739 1938 Vinkenstr009.jpg
Vinkenstraat 24-30 1013JS kat Vinkenstr024.jpg
Vinkenstraat 29-31 1013JL haan T.. DE HAAN & ZOON 1938 1938 Vinkenstr029.jpg
Vinkenstraat 60 1013JT vogeltje 20e Vinkenstr060.jpg
Vinkenstraat 119 1013JN pelikaan
voor en na restauratie in 2020
17 68 1768 Vinkenstr119.jpg Vinkenstr119r.jpg
Vinkenstraat 153 1013JR fortuna GODTS SEEGEN BEHOUWEN
HEEFT MYN DOEN BOUWEN Ao 1739
1739 Vinkenstr153.jpg
Vinkenstraat 160?
afk.Dirk van Hasseltsteeg 4?
1013JW zandloper
(na restauratie in 2017)
TNACHTGLAS Vinkenstr160.jpg
Vinkenstraat 161 1013JR koe DE ROOBONTE KOE 1641 20e Vinkenstr161.jpg
Vinkenstraat 185-351 1013JR vink D RIETVINCK 20e  Vinkenstr185.jpg
Violettenstraat 1-21 1015NP haring DE GEKROONDE HAERINGH
Ao 1728
1728 Violettenstr01-21.jpg
Vlietstraat 56-50

Vlietstraat 66-60
1075VE baars

twee gekruiste ankers
BAARSJE

DE ANKERS
20a Vlietstr050.jpg Vlietstr060.jpg
Vlietstraat 120-126

Vlietstraat 132-130
1075VE druiventros

diamant
DRUIVETROS

DIAMANTJE
20a Vlietstr120.jpg Vlietstr130.jpg
Voetboogstraat 1 1012XK dorpsgezicht Voetboogstr01.jpg
Voetboogstraat 31 1012XK hektjalk ARNHEMS VEERMAN   1736 1736 Voetboogstr31.jpg
Vondelstraat 38 1054GE kat? 1867 Vondelstr38.jpg
Vondelstraat 140
Overtoom
Hollandse Manege
1054Gt renwagen Vondelstr140.jpg
Von Humboldtstraat 12 1097 LC potret alexander von humboldt
(herplaatsing in 2020)
VonHumboldtstr12.jpg
Voormalige Stadstimmertuin 4-6 1018ET drukkerij STADSDRUKKERIJ
AD. 1915
1915
Vossiustraat 43 1071AJ biergaffels F H Vossiusstr43.jpg
Vredenburgersteeg
hoek OZVoorburgwal, naast Armbrug
1012DZ wapen met burchttoren
(alkmaar?)
Ao Di 1890 1890 Vredenburgersteeg.jpg
Vijzelgracht  1 1017HM schaap INT ROOT SCAEP 17B Vijzelgracht01.jpg
Vijzelgracht 15 1017HM es (boom) D:ESSE BOOM Vijzelgracht15.jpg
Vijzelgracht 37 1017HP beurs van hendrik de keijser DE BUERS Ao 1720 1720 Vijzelgracht37.jpg
Vijzelstraat 32
gebouw De Bazel
1017HL drie zeelieden met anker
smid met voorhamer en twee mannen die handelen
1925
Vijzelstraat 32
gebouw De Bazel
1017HL drie gouverneurs-generaal van nederlands-indiŽ
exotische vrouwen (zie onder)
J.P.COEN - DAENDELS - VAN HEUTSZ 1925
Vijzelstraat 32
gebouw De Bazel
1017HL exotische vrouwen NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPY 1925
Vijzelstraat 57 1017HE draaiorgel DE DRIE PRUIKEN Vijzelstr057.jpg
Vijzelstraat 81 1017HG wapen haarlem 1670 1670 Vijzelstr081.jpg
Vijzelstraat 127
replica
1017HJ vrouw STADS GOED 2007 Vijzelstr127.jpg
  verder naar
straatnaam W - Z