laatst bijgewerkt 11-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
 Bolsward (Boalsert)  gem.Sķdwest-Frysl‚n  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Appelmarkt 10 8701KH anker DE HOOP   1869 1869 Appelmarkt10.jpg
Appelmarkt 13 8701KH gekroonde schaar BS   DM
ANNO 1741
1741 Appelmarkt13.jpg
D
Dijkstraat 23 8701KC springend paard Dijkstr23.jpg
F
Franekerstraat 25
Monsma State
8701GC alliantiewapen
(met initialen huidige bewoners)
B T Franekerstr25.jpg
G
Grootzand 5 8701JX schelp en graan 1550   1992 1992 Grootzand05.jpg
Grootzand 8 8701JX alliantiewapen
geveltop met engelenkopje
D:D:C:    S:H Grootzand08a.jpg Grootzand08b.jpg
Grote Dijlakker 13 8701KV gelauwerde manskop 18e GroteDijlakker13.jpg
Grote Dijlakker 15 8701KV alliantiewapen 1729 GroteDijlakker15.jpg
H
Harlingerstraat 8 8701WS houtzaagmolen Harlingerstr08.jpg
Heeremastraat 11 8701JG zadel op sjabrak 16   HTF 17
HENDRICK YOSTTES
Heeremastr11.jpg
J
Jongemastraat 2
Oudheidkamer in stadhuis
afk. Wipstraat 1
8701JD bootje LAET HATERS HAETEN, NIDDERS NIDDEN, DAT GODT MI GUNT, DAT MOET ELK LYDEN
1730
1730 Museum-a.jpg
Jongemastraat 2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD schelp en meesterteken 1617
E D
M K
1617 Museum-b.jpg
Jongemastraat 2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD paard 1649
DIT IS DIE WORKVMMER PEERDESTAL
1649 Museum-c.jpg
Jongemastraat 2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD mand D H   1619 1619 Museum-d.jpg
Jongemastraat 2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD jachttafereel Museum-eL.jpg Museum-eR.jpg
Jongemastraat2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD rune- of meesterteken ANNO 1597 1597
Jongemastraat2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD ? HUYLCKENSTEIN 1652 1652
Jongemastraat2
Oudheidkamer in stadhuis
8701JD alliantiewapen 1645 1645
Jongemastraat 9 8701JA alliantiewapen
(vlakgekapt)
MDCCXL 1740 Jongemastr09a.jpg Jongemastr09o.jpg
K
Kapelstraat 29 8701HN kapel CAPELLE OP DE POST Kapelstr29.jpg Kapelstr29tekst.jpg
Kerkstraat 51
weeshuis
8701HR caritas
weeskinderen
tekst .... Kerkstr51c.jpg Kerkstr51w.jpg
Kleine Dijlakker 4 8701HH wapen bolsward
(in 2012 met ander wapen)
1625 1625 bolsward 3.jpg KleineDijlakker04.jpg
L
Lommertsteeg zn
(hoog in de nauwe steeg)
8701KK bankier mazetti TIS BEGONNEN MAAR NIET VERWONNEN AL TO ???? 1600 Lommertsteeg.jpg
M
Marktplein 5
gevel Dijkstraat
8701KG zeilschip 1750
GOSSE JOCHEMS
JELSKE JACOBS
1750 Marktplein05.jpg
Marktstraat 2a 8701JT wapen .... ADVERSIS MOVERI NEFAS Marktstr02.jpg
Marktstraat 6 8701JT wapen de kock-algera 1715 Marktstr06.jpg
N
Nieuwmarkt 3 8701KK symbolen landbouw en veeteelt Nieuwmarkt03L.jpg Nieuwmarkt03R.jpg
W
Witteherenstraat 21
(niet meer aanwezig)
8701JJ bijenkorf Witteherenstr21.jpg
 

          foto's: Mart Hagenbeek, Toon Mensink, Gerard AriŽns, Marjan van Dijk en Jan de Jong