laatst bijgewerkt 14-12-2020 inventarisatie van gevelstenen De gemeente voerde
geen eigen wapen
 Bourtange  gem.Westerwolde  (Groningen)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
bij Batterijenstraat 12
Vriessepoort
9545PP wapen friesland 1742 vriessepoort.jpg
bij Bisschopsweg 12
Munstersepoort
9545PK wapens staten generaal,
friesland en groningen
ANNO 1742 1742 munstersepoort.jpg
W
Willem Lodewijkstraat 33
NH-kerk
9545PA wapen willem lodewijk nassau ANo 1593 IN DE MAENT AUGUST IS DESE FORTRESSE ALHIER OPD BOURTAGNE TOT DIENSTE DER GENERALITEIT DUER DIE NEERSTIGE GELEIJDING EN BEVORDRING DES WELGEBORE HEERE HEERE WILHEL LUDWIG GRAEFF TOT NASSOU CATZENELLNBOGEN VIANDEN DIETZ EN STATHOLDER EN CAPITEIJN GRNAEL IN VRISLANT EN BIJ DE HEERE GEDEPUTEERDEN STATE ALDAER AENGELEIJT IN CORTE TIJT IN DEFENSIE GEBRACHT 1593 WillemLodewijkstr33.jpg
 

          foto's: Jan & Herma de Jong