laatst bijgewerkt 12-12-2020 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Cornjum (Koarnjum)  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

M
Martenawei 1
Martena State
9056PE wapen martena LAES VAN BURMANIA OLD GRIETMAN IDAERADEEL VOOR DESEN GEDEPUTEERDE STAET VAN FRIESLANDT. WIJLEN VROU JULIANA AGATA VAN BURMANIA GEBOREN VAN AIJLVA ZIJN VROUW A 1687 1687 Martenawei01a.jpg
Martenawei 1
Martena State
9056PE wapen .... martenaewei 1.JPG
Martenawei
poort
9056PE wapen friesland martenaewei poort cornjum.JPG
Martenawei 4 9056PE zaaiwerktuig DE ZAAIVIOOL
HETTINGA O B W
DE STREEK DOET DE MAAT LOPEN 1893 1993
1993 Martenawei04.jpg
N
Nijlânsdyk 6 9056LM wapen bolhuis - ?? Nijlansdyk06.jpg
 

          foto's: Marjan van Dijk en Richard Koopal