laatst bijgewerkt 14-03-2021 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam N - R  Delft   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

N
Nassaulaan 26-28 2628GJ vikingschip 1916 VOLKSHUISVESTING 1926 1926 Nassaulaan26.jpg
Nickersteeg
(az Oude Delft 38)
= verdwenen
2611EK gekruiste ankers 1628 1628 Nickersteeg_zn.jpg
Noordeinde 24 2611KH wandelaar INDE GECROENDE REYSENDE MAN Noordeinde24.jpg
O
Oosteinde 2 2611SN huidenhandel
(elders aangekocht)
DE HUIDEHANDEL Oosteinde02.jpg
Oosteinde 17 2611VA springende vos 1770 1770 Oosteinde17.jpg
Oostpoort 1
gevelbeeld
2611RZ nachtwacht Oostpoort01a.jpg Oostpoort01b.jpg
Oranje Plantage 51-52 2611TL ornament vogel OranajePlantage51.jpg
Oranje Plantage 58-77
Klauwshofje
2611TM vogelklauw KLAUWSHOFJE 1605 OranajePlantage58a.jpg
Oranje Plantage 58-77
Klauwshofje
2611TM wapens uutenhage-ruyven D W V R - DIE MILDELICK SAEYEN
IN DER ARMEN HOVEN
E F V R - SVLLEN RYCKLICK MAEYEN
IN DEN OVGST HIERBOVEN - ANNO 1605
1605 OranajePlantage58b.jpg
Oranje Plantage 58-77
Klauwshofje
2611TM stadsgezicht D STAT VRIS UYT 1616 1616 OranajePlantage58c.jpg
Oude Delft 18 2611CC kruis OudeDelft018.jpg
Oude Delft 39
Oostindisch huis
2611BB wapenschild
voc delft
V O C D ANo 1631 1631 OudeDelft039.jpg
Oude Delft 49
Renswoudehuis
2611BC wapen duyst van renswoude HIER LEEFT MARIA DUYSTONSTERFLYK DOOR HAER STERVEN
DEEZ' STICHTING WAS HAER WIL
ZY HEEFT EEN SCHAT DOEN ERVEN
WAER UYT DEN YVRE WEES OM VLUG VERSTAND GEEERD HIER AGFEZONDERD LEEFT EN VRYE KUNSTEN LEERT
DUS DOET ZY LANGS HET SPOOR DER WISKUNST DE ARMOE STREVEN
NAER T MERG DER WETENSCHAP OM 'S LANDS NUT TE LEVEN
1759 OudeDelft049.jpg
Oude Delft 75
tuin
2611BC voet X
Oude Delft 69 2611BC wapen delft 1864 1895 1895 OudeDelft068.jpg
Oude Delft 102
Génestetkerk (Remonstrants)
2611CE petrus augustus de génestet P.A. DE GÉNESTET 1829 1861 OudeDelft102.jpg
Oude Delft 110
gevel Boterbrug
2611BC straatorgel FUSCO CAPOCCI
ITALIANEN IN DELFT
OudeDelft110.jpg
Oude Delft 116 2611CG meisjes ANNO 1769 MEISJESHUIS 1645 OudeDelft116.jpg
Oude Delft 118
H.Geestkapel
2611CG vrouw met duif X
OudeDelft118.jpg
Oude Delft 128 2611CG 2 haringen -DEN GULDEN HARINGHEN OudeDelft128.jpg
Oude Delft 132
tuinmuur
2611CG timmerwerkplaats 1645 X
1645
Oude Delft 132
tuinmuur
2611CG wapen delft X
Oude Delft 137
portiek
2611BE baal IN DE GVLDEN.MEE.BAEL OudeDelft137.jpg
Oude Delft 160 2611HG huizen aan gracht vR 20e OudeDelft160.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB wapen holland 1645 OudeDelft167.jpg OudeDelft167h.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB wapen delfland 1645 OudeDelft167ov.jpg OudeDelft167d.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB wapens hoeff, schagen, duyn, wassenaer, graef, musch, jonge, soetens 1645 OudeDelft167w1.jpg OudeDelft167w2.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB 1645 OudeDelft167w3.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB 1645 OudeDelft167w4.jpg OudeDelft167w5.jpg
Oude Delft 167
gemeenlandshuis Delfland
2611HB 1645 OudeDelft167w6.jpg OudeDelft167w7.jpg
Oude Delft 185 2611HC saaihal ANNO     1658
SAAI.GREINE EN STOFFE-HAL
1658 OudeDelft185.jpg
Oude Delft 190-192 2611HH wapen bom van kranenburg OudeDelft190.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH leeuw (marcus)
gevleugelde mens (mattheus)
OudeDelft198a.jpg OudeDelft198b.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH bourgondische vuurslag
boer

IN DEN LANT MAN
OudeDelft198c.jpg OudeDelft198d.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH gevelstenenmuur
2x
OudeDelft198e.jpg OudeDelft198f.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH wapen timmerman
landschap
OudeDelft198g.jpg OudeDelft198h.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH valk
wapen met helm
DE VALCK
ARENT MEURS, CORNELIS POLACK
1669?
-
OudeDelft198k.jpg OudeDelft198m.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH bierpul
zwaan
1597
1777
OudeDelft198n.jpg OudeDelft198o.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH ram
klassieke koppen
OudeDelft198p.jpg OudeDelft198q.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH wapen habsburg 2x 159-
1554
OudeDelft198r.jpg OudeDelft198s.jpg
Oude Delft 198
museum Lambert van Meerten
2611HH wapen
Oude Delft 199 2611HD kop T OVD HOLLAND OudeDelft199.jpg
Oude Delft tussen 213 en 217
poortje Bagijnhof
2611HD johannes op het eiland patmos OudeDelft213.jpg
Oude Langendijk 7 2611GK kolfstokken 1641 1641 OudeLangendijk07.jpg
P
Paardenmarkt 1
Artilleriemagazijn
2611PA wapen holland VIGILATE DEO CONFIDENTES 17B Paardenmarkt.jpg
Paardenmarkt 54
Pauwhofje
2611PC HOFJE DOOR DE WELED HEER DIRCK VAN DER DUSSEN IN SYN LEVEN RAAD EN BURGEMEESTER DESER STAD EN SYN WELED HUISVROUWE ELISABETH PAUW GEFUNDEERT Ao 1707 1707 Paardenmarkt54-Poort.jpg Paardenmarkt54-tekst.jpg
Paardenmarkt 54
Pauwhofje
2611PC wapen dussen, pauw 1707 Paardenmarkt54-1.jpg Paardenmarkt54-2.jpg
Peperstraat 5 2611CH vos 1938 Peperstr05.jpg
Phoenixstraat 32
voor- en binnenplein
2611AL wapen delfland
wapens hoogheemraden
Phoenixstr32a.jpg Phoenixstr32b.jpg
Phoenixstraat 32
binnenplein
2611AL serie wapens Phoenixstr32c.jpg
Poortlandplein 1 2628BM pelikaan X
Poortlandplein01.jpg
R
Raam 45-47 2611LS jager DIT IS IN DE WILDE(man) 1649 1649 Raam45.jpg
Rietveld 184 2611LP duif DE DUIF AD - 1979 1979 Rietveld184.jpg
Rietveld 194 2611LR slachtvarken Rietveld194.jpg
Rotterdamseweg 123 2628AK kinderkopje Rotterdamseweg123.jpg
Rotterdamseweg 125 2628AK vikingschip 1924 rotterdamseweg125.jpg
Rotterdamseweg 138 2628AP ?? Rotterdamseweg138.jpg
Rotterdamseweg 418
zuidmuur schuur
2629HH passer ISSER.VAN.C.M.I.MAN.DIE
DE.MAET.TE PAS HOVDE.KAN
ANNO 1610
(is er van honderdduizend 1 man die maat kan houden?)
1610 Rotterdamseweg418.jpg
  verder naar straten
S - Z