laatst bijgewerkt 16-05-2024 inventarisatie van gevelstenen
straatnamen A - B  Deventer   (Overijssel)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Achter de Muren Duimpoort 1-15 7411CD huisnaam DE BRABANTSE WAGEN AchterDeMurenDuimpoort01.jpg
Achter de Muren Duimpoort 56 7411CE schild tussen planten HET HUIS OP DE STADSTUINEN
ANNO 1879
20e AchterDeMuren Duimpoort56.jpg
Achter de Muren Vispoort 28 7411SL 3 gekroonde suikerbroden ANNO 1739 1739 AchterDeMurenVispoort28.jpg
Achter de Muren Vispoort 40 7411SM steur IN DE GVLDE STEUR 17e AchterDeMurenVispoort40.jpg
Ankersteeg 13-15 7411LT korenbloem met davidster DE KORENBLOEM 20e Ankersteeg13-15.jpg
Assenstraat 6-8 7411JT vaas 18e Assenstr008.jpg
Assenstraat 10
Huis De Wezel
7411JT 4 koppen Assenstr010.jpg
Assenstraat 82-112 7411JX huisnaam V MOUWIKS HUIZEN Assenstr082.jpg
Assenstraat 105 7411JX stadsgezicht DIE KOLN 20e Assenstr105.jpg
Assenstraat 107-115 7411JX varken op ton DAT REGENVERCKEN 1984 Assenstr107-115.jpg
Assenstraat 114-144 7411VN haas achter kool DE KOOL-HAAS
MCMLXXXIV
1984 Assenstr114-144.jpg
Assenstraat
poortje naast 117
7411JZ restauratie 1984 ONDERDAK
O WANDELAAR GUN 'T OOG EEN BLIK
NU GIJ DE ASSENSTRAAT BETREEDT
DE OUDE WONDEN ZIJN GELIKT
EN OUD EN NIEUW AANEENGESMEED RAMPZALIG WAS EERTIJDS HAAR LOT DAT WAS GEEN STRAAT MAAR EEN KARKAS
ALLENGS VERVALLEN EN VERKROT
KLOM ZIJ ALS PHOENIX UIT HAAR AS
1984 Assenstr117ov.jpg Assenstr117det.jpg
Assenstraat 146-174 7411VN huisnaam DIE EENHOORN Assenstr146-174.jpg
B
Bagijnenstraat 9 7411PT weeskinderen?
wapens
BESTIERDEREN 1846
GERH. WESTENENK   Mr M.E. HOUCK
Mr D.J. VAN DOORNINCK  Mr J. DUIJMAER VAN TWIST
Bagijnenstr09.jpg
Bagijnenstraat 56
v/m St. Elisabethsgasthuis
7411PV sint jurriŽn (=joris)
sint elisabeth
2009 Bagijnenstr56L.jpg Bagijnenstr56R.jpg
Bergkerkplein 7 7411EN ploegende boer DE RECHTE VOOR Bergkerkplein07.jpg
Bergkerkplein 7-8
poortje v/m Meyershof
7411EN meesterteken BB Ao 1661 MEYERS HOFF 1661 Bergkerkplein07a.jpg
Bergschild 23-25 7411EL jacobs droom IN DE JACOBSLADDER 2012 Bergschild25.jpg
Bergstraat 16
v/m smederij
7411ET aambeeld 1906   1981 1981 Bergstr16.jpg  
Bergstraat 37-39 7411ES sinterklaas 5DECEMBER'67 1967 Bergstr37-39.jpg
Brink 31 7411BT meisje met champagnefles
(voor en na opknapbeurt rond 2024)
1997 Brink031m.jpg Brink031r.jpg
Brink 55
v/m Waag (oost-, resp. westzijde)
7411BV drie haringen DIT.HUS.IS.GODT.BEQUAM.I~.DI DRI.VERGULDE.HERI(n)K.IS. SI~.NAEM   ANO.DOMINI   1575

DIT.HUS.IS.GOD.BEQUAM.I~.DIE.DRE VERGULDE~.HERI~C IS SI~ N~   ANNO.DOMI NI.1575
1575 Brink055oz01.jpg Brink055wz01.jpg
Brink 56
v/m Waag (oostzijde)
7411BV kiek-in-de-pot 1528 Brink056oz.jpg  
Brink 56
v/m Waag (westzijde)
7411BV kiek-uit-de-pot
(vernieuwd)
1995 Brink056e.jpg
Brink 56
v/m Waag (oostzijde)
7411BV ster zonder vuurslag
ster met 2x vuurslag
1528 Brink056d.jpg Brink056b.jpg
Brink 56
v/m Waag (westzijde)
7411BV ster, maan en zon
tekststeen


INT JAER ONS HEEREN . . . etc
1528
1528 Brink056f.jpg Brink056k.jpg
Brink 57
museum, depot
7411BV trek door de rode zee
hemelvaart elia
Brink 57
museum, depot
7411BV vis
pauw
wapen deventer
Brink 63
hoek Boterstraat
7411BV mannetje DIE KOLDE HUERNE Brink063a.jpg Brink063b.jpg
Brink 64 7411BW wapen .... Brink064.jpg
Brink 64b
v/m Gemeentespaarbank
7411BW wapen deventer
wapen hanze
ARBEIDZAAMHEID
SPAARZAAMHEID
VOORZICHTIGHEID
1890 Brink064B.jpg
Brink t/o 85
pomp
7411BZ wapen bolkestein 20a Brink_pomp_to85.jpg
Brink 89
Penninckhuis
7411BX de zes deugden FORTITVDO TEMPERANTIA
CHARTITAS PRVDENTIA
FIDES           SPES
ALST GODT BEHAGET -
BETER BENYT ALS BECLAGET
1528 Brink089o.jpg Brink089d.jpg
Brink 89
Penninckhuis
7411BX wapens penninck-van reede Brink089.jpg
Brink 100-102 7411BZ wapens suchtelen-ter beek
juno en diana
ANNO 1735 1735 Brink102.jpg
Brinkgreverweg 184
v/m Koloniaal Landbouwmuseum
7415CH palmboom in de zon
wapen deventer
1915 Brinkgreverweg184L.jpg Brinkgreverweg184R.jpg
Bursestraat 1
hoek Polstraat
7411VC boek
vlieg (stoepsteen)
1985 Bursestr01hk.jpg Bursestr01s.jpg
Bursestraat 2
hoek Polstraat
7411VA kardinaalshoed OP DEZE PLAATS BEVOND ZICH VAN 1470 TOT 1682 DE 'BURSA CUSANA' EEN STUDENTENHUIS DAT WERD BEKOSTIGD UIT DE NALATENSCHAP VAN NICOLAAS CUSANUS (1401-1464) 2001 Bursestr02.jpg
Bursestraat 3-27 7411VC mannetje met plattegrond 20e Bursestr03.jpg ornament
Bursestraat 29
zijgevel
7411VC kip en ei NIJVERHEID
EERSTE STEEN 20 JUN'85
1985 Bursestr29.jpg
  naar straten C - M

          foto's: Mart Hagenbeek, Herman Souer, Toon Mensink, Marjan van Dijk, Bernd Haberland, Jan & Herma de Jong, Saskia Schrijver, Matthijs Hagenbeek,
         Julius van den Broek en Jos Breuring