laatst bijgewerkt 12-12-2012  inventarisatie van gevelstenen
   Franeker (Frjentsjer gem.Franekeradeel (Friesland)

 adres postcode   voorstelling   OPSCHRIFT datering miniatuur  

A              
Academiestraat 16 8801TV   wapen franeker    S.P.Q.F.  Academiestr16.jpg (96066 bytes)  
B      
Breedeplaats1
hoek Voorstraat
8801LZ weeskinderen   DIAKENS WEESHUIS  ANNO 1668
tekst: zie INFO
1668 Breedeplaats01.jpg (135876 bytes)
Breedeplaats 2
Martinikerk
8801LZ

wapen franeker

    1647 Breedeplaats02.jpg (128232 bytes)  
Brug 8801--   wapen friesland   DOOR DE PROVINCIE FRIESLAND HERSTELD EN GEWIJZIGD  1893 1893 Brug-wFr.jpg (63649 bytes)  
E      
Eise Eisingastraat 3
Planetarium
8801KE ooievaar      EiseEisingastraat03.jpg (113956 bytes)  
Eise Eisingastraat 3
Planetarium
8801KE zonnewijzer    ANNO EE  1806  1806 EiseEisingastraat03Zonnewijzer.jpg (62443 bytes)  
Eise Eisingastraat 15 8801KE hond      EiseEisingastraat15.jpg (54404 bytes)  
Eise Eisingastraat 21 8801KG   wapen franeker   TELENGA'S DRUKKERIJ
UITGAVE FRANEKER COURANT
EiseEisingastr21.jpg (75230 bytes) EiseEisingastr21t.jpg (51031 bytes)
Eise Eisingastraat 28 8801KG korendrager
wapen franeker
  ANNO 1634  1634 EiseEisingastr28k.jpg (49519 bytes) EiseEisingastr28w.jpg (97743 bytes)
F      
Froonacker 22 8801KD wapen franeker     Froonacker22w.jpg (147967 bytes)  
Froonacker 22
origineel van Eisingastr.28
8801KD korendrager     Froonacker22kd.jpg (124816 bytes)  
G      
Godsacker 15
diaconieweeshuis
8801LM weesjongen, -meisje   tekst: zie INFO Godsacker15dw.jpg (110720 bytes)
Godsacker 15  8801LM johan-maurits te water   Ao 1665 DEN 6 IAN:N:STYL WERT SIJN DOORLFÜRSTEL GEN IOHAN MAURITZ FÜRST TOT NASSOW HIER WONDERLIK UYT WATERSNOODT VERLOST Godsacker15jm.jpg (60735 bytes)  
H        
Heerengracht 65 8801MC wapen franeker   S P Q F  1653 1653 Heerengracht65.jpg (127372 bytes)  
Hofstraat 5 8801MA zeilschip   1685 1685 Hofstr05.jpg (103033 bytes)  
N      
Nieuwe Hof
Martinikerk
8801MB wapen franeker        
Nieuwe Hof naast 10
Westervrouwengasthuis
8801MB wapen .....- bogerda   1737  TITIA BOGERDA WED VEN DEN WELED HEER GESTR DEN HEER ...... NieuweHof10.jpg (79688 bytes)  
Nieuwe Hof naast 10, poortje
Westervrouwengasthuis
8801MB wapens .........     NieuweHof10p.jpg (102972 bytes)  
R        
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX   overzicht
wapen friesland
    1591 Raadhuisplein01a.jpg (112005 bytes) Raadhuisplein01b.jpg (119383 bytes)
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX   wapens saksen, nassau-dietz     1591 Raadhuisplein01c.jpg (122153 bytes) Raadhuisplein01d.jpg (118169 bytes)
Raadhuisplein 1
raadhuis
8801KX   justitia
wapen franeker
 
FRANEKER
1591 Raadhuisplein01e.jpg (87327 bytes) Raadhuisplein01f.jpg (88650 bytes)
Raadhuisplein 3 8801KX wapen franeker   ANNO 1760 1760 Raadhuisplein03.jpg (86959 bytes)  
Raadhuisplein 10-12 8801KX eekhoorns   1950 1950 Raadhuisplein10.jpg (72727 bytes)  
T        
Tuinen 19 8801VW takkenkrans   T H B
DIE LIJT EN SIET
DOET NIJT TE NIET
1692 Tuinen19.jpg (75921 bytes)  
V        
Voorstraat  6 8801LC fuik   DE FOECKE Voorstr06.jpg (90882 bytes)  
Voorstraat 10 8801LC alliantiewapen   HEIN TAMMES IS OUD GEWEEST 3¼ JAER DO HEIDE EERSTE STEEN LAG
Ao 1737 20 ....
Voorstr10.jpg (71673 bytes)  
Voorstraat 35-37
Museum Martena
8801LA wapen franeker
vijzel
  -
I M  ANNO 1662
1657
1662
Voorstr49d.jpg (38121 bytes) Voorstr49a.jpg (70510 bytes)
Voorstraat 35-37
Museum Martena
8801LA raaf
bijbelboek
  IN DE RAVEN  ANNO 1614
IN DE WAERHEID
1614
-
Voorstr49b.jpg (70706 bytes) Voorstr49c.jpg (68627 bytes)
Voorstraat 37
zijgevel Martenastins
8801LA wapen ....
met keten gulden vlies
  ...... 1498 1498 Voorstr37.jpg (110833 bytes)  
Voorstraat 37
a.z. Martenastins
8801LA wapens martena-hattinga... cammingha-vervou
  NEMO SINE CRUCE Voorstr37ar.jpg (92885 bytes)  
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA wapensteen
(konings)kroon
    Voorstr37-4.jpg (48070 bytes) Voorstr37-5.jpg (63869 bytes)
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA alliantiewapen
franse lelie
  1731  P.HORREUS.C.F E.W en P.BOS.G.BOS S.S
 -
1731
Voorstr37-6.jpg (58011 bytes) Voorstr37-7.jpg (50150 bytes)
Voorstraat 35-37
Museum, tijdelijk in
opslag in Stadhuis
8801LA wapen met keten gulden vlies     Voorstr37-9.jpg (52017 bytes)  
Voorstraat 49
Coopmanshus
8801LA hoofd     Voorstr49.jpg (87619 bytes)  
Voorstraat 51 8801LB bijbelse slang   VULNERA SIC SANAT CHRISTUS 1662 Voorstr51-1.jpg (114439 bytes)  
Voorstraat 51 8801LB onthoofding johannes   PROGENHES IESSE DOMUIT 1662 Voorstr51-2.jpg (113920 bytes)  
Voorstraat 51 8801LB samson   SIC TARTARAE VICTRIX 1662 Voorstr51-3.jpg (106089 bytes)  
Voorstraat 51a
v/m Waag
8801LA wapen franeker   PAULUS VAN GHEMMENICH DIE LAGH ALS HY SYN ELFDE JAAR ... SACH, AAN DIT GEBOUW DEN EERSTEN STEEN TOT NUT EN WACHT VAN HET GEMEEN  1657 1657 Voorstr51a.jpg (71574 bytes)  
Voorstraat 57 8801LB boterton   IN DE VERGVLDE BVTTERTONE
1616  H D
1616 Voorstr57.jpg (68807 bytes)  
Vijverstraat
Academiemuur
8801TT overzicht
hert
    VijverstrAcad-0.jpg (152848 bytes) VijverstrAcad-2.jpg (97709 bytes)
Vijverstraat
Academiemuur
8801TT   blinde wapens     VijverstrAcad-3.jpg (92726 bytes) VijverstrAcad-1.jpg (90308 bytes)
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT   overzicht
wapen friesland
    VijverstrVerz-0.jpg (142210 bytes) VijverstrVerz-1.jpg (101065 bytes)
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT wapen franeker
wapen naussau-oranje
  -
WILLEM L V NASSAU
ANNA V ORANJE
VijverstrVerz-3.jpg (89329 bytes) VijverstrVerz-2.jpg (121839 bytes)
Vijverstraat zn
gevelstenenverzameling
8801TT wapen .....   GELIJK VLIEGENDE VOGELEN ALZOO ZAL DE HEER DER HEIRSCHAREN JERUZALEM BESCHUTTEN; BESCHUTTENDE ZAL HIJ HET OOK VERLOSSEN; DOORGAANDE ZAL HIJ HET OOK UITHELPEN VijverstrVerz-4.jpg (108776 bytes)  
Vijverstraat ?? 8801TT ??   DE BOGT VAN GUNÉ  
W      
Waagstraat 8 8801LH bouwgereedschap   G C T  1715 1715 Waagstr08.jpg (72972 bytes)  
Waagstraat 31
achterzijde
8801LG blind wapen     Waagstr31ar.jpg (60575 bytes)  
Z      
Zilverstraat 58 8801KC kasboek   SOLL   HABEN  (=credit-debet) Zilverstr58.jpg (59316 bytes)  
             

       foto's: Pancras van der Vlist, Mart Hagenbeek, Herman Souer, Marjan van Dijk, Jan & Herma de Jong en Toon Mensink