laatst bijgewerkt 20-09-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Gorinchem   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Appeldijk 31 4201AE schip DIT IS INT KORN SCHIP Ao 1611 1611 Appeldijk31.jpg
Appeldijk 39 4201AG haan ANNO 1977
DEN BLAAUWEN HAEN
1977 Appeldijk39.jpg
Appeldijk 55 4201AG spaarpot
replica van steen in museum,
oudere kopie zie Kalkhaven
IN DEN WITTE SPAERPOT
1613 (op aparte steen)
2022 Appeldijk55.jpg
Arkelstraat 57 4201KB fabel vos, kraanvogel DE VOS EN DE CRAEN 1621 20? Arkelstr57.jpg
B
Blauwetorenstraat 1 4201XK man en paard LINGEWACHT
ARCKEL 1603-1704
1975 M.RAVENSWAAIJ
1975 Blauwetorenstr01.jpg
Boerenstraat 40 4201GB fabrieksschoorsteen met
wapperende papieren?
Boerenstr40.jpg
Burgstraat 41-43 4201AB verspieders van kanaan 1610 Burgstr41.jpg
C
Colvenierstraat
diverse soortgelijke ornamenten
4205JP boeren met vee 20e Colvenierstr24.jpg
D
Dalemstraat 54 4201BR st. petrus 1610  Dalemstr54.jpg
E
Eind 3 4201CP hoed IN DEN BLOWEN HOET ANNO 1640 1640 Eind03.jpg
G
Gasthuisstraat 25
(replica)
4201JM aanbidding door de herders DIT IS IN BETHLEHEM   VREEST DEN HEER, DOET HEM EER, WANT DEN DACH VAN STERVEN HAEST HEM SEER 1566 BEKEERT U VOOR HET TE LAAT IS 1985 Gasthuisstr25b.jpg
Gasthuisstraat 25 4201JM liggend persoon (herder?) ca 1850? Gasthuisstr25v.jpg
Gasthuisstraat 36 4201JR vlinder DE GULDE CAPEL 1850? Gasthuisstr36.jpg
Gasthuisstraat 53 4201JN rijzende zon MDCCXXVII 1727 Gasthuisstr55.jpg
Grote Markt 6
Hoofdwacht
4201EA hollandse leeuw GroteMarkt06.jpg
Grote Markt 11 4201EA granaatappel INDE GRANAET APPEL 1671 1671 GroteMarkt11.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB het kasteel van breda HET KASTEEL VAN BREDA GroteMarkt17-a.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB huisnaam IN DORT GroteMarkt17-b.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB spaarpot 1613 GroteMarkt17-c.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB (beschadigd origineel) DIT IS IN BETHLEHEM 1566 GroteMarkt17-d.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB vlucht naar egypte S.IOSIP EN.MARIA.1609 1609 GroteMarkt17-e.jpg
Grote Markt 17
Gorcums Museum
4201EB vriesche boer
H
Haarstraat 112 4201JD pan en amor verleiden venus Haarstr112.jpg
K
Kalkhaven 60
hk Spaarpotsteeg
4201BC spaarpot
(kopie van museum)
Kalkhaven60hk.jpg
Kerksteeg 8 4201CL wapen hoogheemraadschap ARCKEL 1603 1603 Kerksteeg08.jpg
Kleine Haarsekade 125
gemeentewerf
4205NL wapen gorinchem KleineHaarsekade125.jpg
Krommenhoek 31 4201AM kromhout HET KROMHOUT 1659 Krommenhoek31.jpg
Kwekelstraat 8 4201JV dansende mensen IN DEN BLIJEN HOEK 1964 1964 Kwekelstr08.jpg
L
Langendijk 24
apotheek
4201CH hertenkop Langendijk24.jpg
Langendijk 72
interieur schuilkerk Evangelisch Lutherse Gemeente
4201CJ abraham en lazarus IN ABRAHAMs SCHOOT
ANNO 1588 RENOV. 1951
1588
1951
Langendijk72.jpg
M
Molenstraat 12 4201CX smid, slot HET GULDEN SLOT 20e Molenstr12.jpg
Molenstraat 15
burgerkinderweeshuis
4201CV wapen aalbertsz,
wapen kolff
WEEST DEN WEESEN GEDACHTICH, MIJN RIJKE ZULT GHIJ SIJN DEELACHTICH ANNO 1743 1743 Molenstr15.jpg
Molenstraat 97 4201CW wapen danzig 1635 Molenstr97.jpg
R
Revetsteeg 3 4201EM wapen gorcum / gedenksteen van arkel DOEMEN SCHREEF DEN 1 DECEMBER MCCCCeUI EN EEN
DOE BLEEF DE EDELEN HOOCH GEBOREN WILLEM VAN ARKEL VOOR DESEN STEEN
1549 Revetsteeg03.jpg
T
Tolsteeg
muur
poort DE WATERPOORT Tolsteeg06.jpg
V
Vogelensangsteeg 3 4201AH snoek G.KROONDE SNOECK 1708 1708 Vogelensangsteeg03.jpg
W
Westwagenstraat 34 4201HH sleutel SSG 1977 1977 Westwagenstr34.jpg
Westwagenstraat 40 4201HJ wapen van gorinchem
geflankeerd door schip en windmolen
Westwagenstr40.jpg
Westwagenstraat 77 4201HE vrouw met zuivelproducten 1977 Westwagenstr77.jpg
Westwagenstraat 83 4201HE sint (?) Westwagenstr83.jpg
 

          foto's: Jef Bartelet, Mart Hagenbeek, Herman Souer, Ger van Hulst, Jan de Jong, Math Schmidt, Toon Mensink, Josephine van den Broek en Tijm de Vries

         René van Dijk: Gevelstenen in Gorcum, een vreugde voor hen die langs de weg gaan

         Nog nader bekijken: H.F. van Peer: Over Gorcumse gevelstenen en uithangtekens, in Oud-Gorcum Varia 1961 en de volledige lijst van gevelstenen in het Stadsarchief Gorinchem