laatst bijgewerkt 11-07-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam A - K  Gouda   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Achter de Kerk 14
Lazaruspoortje
2801JX rijke man en arme lazarus
(voor en na restauratie)
1609 1609 AchterKerk14a-Lazarus.jpg
Achter de Kerk 14 2801JX rietgors met (gebroken)
logo haagse conventie
en wapen gouda
1984 1984 AchterKerk14b-monument.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX offer van abraham 1610 1610 AchterKerk14-abraham.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX gekroonde baars DE GEKROONDE BAARS
BY ARY REU(NE)S 1735
1735 AchterKerk14-baars.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX geloof
(voor en na restauratie)
HET GHELOOF  AchterKerk14-ghl1.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX hoop
(voor en na restauratie)
DE HOEP AchterKerk15h-Hoop-oud.jpg AchterKerk14-ghl2.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX liefde
(voor en na restauratie)
LIEFDE TOT FONDEMENT  AchterKerk14-ghl3.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX hand van god GODTS MILDE HANDT 1622 1622 AchterKerk14-godshand.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX springend hert 1613 1613 AchterKerk14-hert.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX scheepje AchterKerk14-schip.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX wapen swanenburgh SWANEN BURGHS 1693 1693 AchterKerk14-swanenburghs.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX gekapte valk 1614 1614 AchterKerk14-valk.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX springende vos AchterKerk14-vos.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX wapen gouda MDCCXXXIX 1739 AchterKerk14-wapen1739.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX wapen gouda AchterKerk14-wapenleeuwen.jpg AchterKerk15m-Gouda.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin), afk. St Catharina Gasthuis
2801JX wapen gouda, oude vrouwen AchterKerk14-wapenvrouwen.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX kanonnen VOOR KONING EN VADERLAND AchterKerk14-kanon-oud.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX weeskinderen AchterKerk14-wezen-oud.jpg
Achter de Kerk 14
(museum tuin)
2801JX wapen met catharinarad AchterKerk14c-Catharinarad.jpg
Achter de Kerk 14
(museum binnen)
2801JX vijzels AchterKerk14-vijzel-a.jpg AchterKerk14-vijzel-b.jpg
Achter de Kerk 14
(museum binnen)
2801JX wapen .... AchterKerk14-wapenc.jpg
Achter de Kerk 15 2801JX lakenhandelaren
(voor en na restauratie)
LOYHALLE 1603 1603 AchterKerk15b-Loyhalle-oud.jpg AchterKerk15b-Loyhalle.jpg
Achter de Kerk 15
St Catharina Gasthuis
2801JX wapen gouda AchterKerk15-wapenstadh.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX springend hert 1612 1612 SpringendHert.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX kanon KNG 1684 1684 Kanon1684.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX rosmolen D FRIESSE GRUTTERY F D G 1728 1728 FrieseGrutterij.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX schaapje 1617 1617 Schaap1617.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX drie kolen 1724 1724 DrieKolen1724.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX monnik 1612 1612 Monnik1612.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX bel 1723 1723 Bel1723.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX wapen .... wapen11.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX wapen .... wapen12.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX bijl 1614 1614 Bijl1614.jpg
Achter de Kerk 15
(binnenplaats museum)
2801JX leeuw Leeuw.jpg
Achter de Kerk
Willem Vroesentuin
Jan Schoutenpoortje
2801JX mannenkop (jan schouten) AchterDeKerkWVT.jpg
Achter de Kerk
zij-ingang kerk
2801JX wapen gouda 1954 AchterDeKerk-zij.jpg
Achter de Waag 1 2801JA mercurius AchterWaag01.jpg
B
Blekerssingel 14 2806AA snoek SNOECK Blekerssingel14.jpg
Boelekade 73 2806AE twee sporters 1961 Boelekade73.jpg
Burgemeester Martenssingel 15 2806CL rijkswapen RIJKS-HOOGERE-BURGERSCHOOL 1916 BurgemMartenssingel15.jpg
D
Derde kade 124
hoek Noothoven van Goorstraat
2806RR bejaarden WONINGEN VOOR OUDEN VAN DAGEN
Ao 1931
1931 Derdekade124.jpg
E
Eerste E.J.Potgieterstraat 36 2802LE apotheek 1956 EersteEJPotgieterstr36.jpg
G
Gouderaksedijk 131 2808ND koe DBG Gouderaksedijk131.jpg
Groeneweg 42
Hofje
2801ZD toren HET SWANENBURGHS HOF 1692 1692 Groeneweg42.jpg
H
Hoge Gouwe 47 2801LB windhond DE WINTHONDT ANNO 1948 1948 HogeGouwe047.jpg
Hoge Gouwe 107a 2801LE ornament HogeGouwe107.jpg
Hoge Gouwe 143 2801LE leeuw in hollandse tuin HogeGouwe143.jpg
Hoge Gouwe 171 2801LE wapen gouda HogeGouwe171.jpg
J
Jacob van Lennepkade 5 2802LG bakkerij DE FIJNE GOUDSE BAKKERIJ
AD 1948
1948 JacobVanLennepkade05.jpg
K
Kattensingel 1 2801CA drie bomen BLEKERIJ DE DRIE NOTENBOOMEN 1849 L JASPERS EN ZOON 1849 Kattensingel01-oud.jpg
Kattensingel 9
(pand afgebroken, reliëf herplaatst in portiek nieuwbouw)
2801CA esculaap + laboratoriuminstrumenten Kattensingel09.jpg
Kattensingel 62-69
(uithangbeeld)
2801CD haan DE BLAAUWE HAAN Kattensingel62.jpg
Kattensingel 85-94 2801CE kat 20e Kattensingel85.jpg
Keizerstraat 4 2801NL zonnetje
voor en na restauratie
IN HET ZONNETJE
IK HEB GEBOUWD VAN STEEN EN HOUT - IK ZAL MEr MEE GENEEREN - EN IK VERWACHT BIJ DAG EN NACHT-DE ZEGEN VAN DE HEERE 1629
1629 Keizerstr04.jpg Keizerstr04x.jpg
Keizerstraat 6-8 2801NL naamsteen VOLKSGAARKEUKEN 1889 Keizerstr06-8.jpg
Kleiweg 35 2801GC fortuna 1632 1632 Kleiweg35.jpg
Kuiperstraat 24 2801 twee pijpen Kuiperstr24.jpg
  gevelstenen elders naar straatnaam L - Z

          foto's: Jef Bartelet, Mart Hagenbeek, Marjan van Dijk, Ger van Hulst, Jan de Jong, Toon Mensink, Leen van Geest, Marc Stegeman en Desirée van Keulen