laatst bijgewerkt 18-05-2023 inventarisatie van gevelstenen
straatnaam L - Z  Gouda   (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

L
Lage Gouwe 14 2801LG lam T VERGULDE LAM LageGouwe014.jpg
Lage Gouwe 20-22 2801LG wapen ....
voor en na restauratie
MDCLXXX 1680 LageGouwe020-oud.jpg LageGouwe020.jpg
Lage Gouwe 84 2801LH gaper DE JONGE GAPER
ANNO 1656 1709
20e LageGouwe084.jpg
Lage Gouwe 136 2801LL kuiper 1644 1644 LageGouwe136.jpg
Lage Gouwe 150 2801LL anker T'ANKER LageGouwe150.jpg
Lage Gouwe 208 2801LM spaarpot IN DE GECROONDE SPAERPOT 1657 1657 LageGouwe208.jpg
Lange Groenendaal 104 2801LS BAARTJE SANDERS ERF 1840 LangeGroenendaal104.jpg
Lange Noodgodsstraat 32-64 2801RS zwaan HIER STOND DE POTTENBAKKERIJ DE SWAEN GESTICHT AD 1628 20e LangeNoodgodsstr32.jpg
Lange Tiendeweg 10 2801KH gereedschappen LangeTiendeweg10a.jpg LangeTiendeweg10b.jpg
Lange Tiendeweg 21 2801KD slotgrendel T GRENDELTJE 20e LangeTiendeweg21.jpg
M
Markt 1
stadhuis
2801JG wapen gouda Markt01-stadhuis.jpg
Markt 1
stadhuis
2801JG wapens ....
en holland
Markt01-L.jpg Markt01-R.jpg
Markt 31 2801JJ wapen gouda PER ASPERA AD ASTRA Markt31.jpg
Markt 34 2801JJ zalm NIET TE HOOCH NIET TE LAECH
VAN PASSE / ANNO 1670
1670 Markt34.jpg
Markt 36 2801JJ wapen gouda
de kaaswaag
1668 Markt36.jpg Markt36det.jpg
Markt 36 2801JJ wapen floris cant
wapen gerard sterre
1668 Markt36a-cant.jpg Markt36b-sterre.jpg
Markt 36 2801JJ wapen donatus van groenendijck
wapen jacob bonser
1668 Markt36c-groen.jpg Markt36d-bonser.jpg
Markt 36
zijgevels
2801JJ meet- en weeggerei 1668 Markt36WL.jpg Markt36WR.jpg
Markt 40
portiek
2801JK beursklok 1939 Markt40.jpg
Markt 72 2801JM wapen gouda ANNO 1900 1900 Markt72.jpg
Molenwerf 3 2801PP gekroonde vis Molenwerf03.jpg
Molenwerf 5 2801PP geloof, hoop, liefde 1635 1635 Molenwerf05.jpg
N
Naaierstraat 6
huis 'De vier gekroonden'
2801NE de vier gecroonden (ambachtslieden) Naaierstr06.jpg
Naaierstraat 6
huis 'De vier gekroonden'
2801NE de vier gecroonden
(detail)
  Naaierstr06L.jpg Naaierstr06R.jpg
Naaierstraat 9 2801NE wapen manschot MANSCHOT 1903 Naaierstr09.jpg
Nicolaas Beetsstraat 2
gevel Constantijn Huygensstraat
2802NA volleybalspelers 20e NicolaasBeetsstr02.jpg
Nieuwehaven 148 2801EC wapen tams FONDATIE VAN MARIATAMS 1657 1657 Nieuwehaven148.jpg
Nieuwehaven 246-270 2801EE wapen cincq DIT IS DE FUNDATIE VAN DE HEER MR CORNELIS CINCQ 1700 1700 Nieuwehaven246.jpg
Nieuwehaven 274-276 2801EE wapen letmaet FONDATIE VAN SA CHRISTINA GHYSBERTS WEDVWE WYLEN MEESTER FLORIS HENRICKEN LETMAET ANNO 1625 1625 Nieuwehaven274.jpg
Nieuwehaven 302 2801EG leeuw
hert in bos (2x)
21a NieuweHaven302a.jpg NieuweHaven302b.jpg
Nieuwehaven 334 2801EG eendracht DE EENDRAGT 20e Nieuwehaven334.jpg
Nieuwe Markt 100
Agnietenkapel
2801GR wapen gouda PER ASPERA AD ASTRA 16e
1976
Nieuwe Markt 100
Agnietenkapel
2801GR symbolen gouda
sint christoffel
VVV-GOUDA 1926-1976
ST CHRISTOFFEL
1976
16e
NieuweMarkt100L.jpg NieuweMarkt100R.jpg
O
Oosthaven 9
Gasthuiskapel
2801PB wapen gouda 1665 Oosthaven09r.jpg  
Oosthaven 10 2801PB wapen gouda CATHARINEN GASTHUIS
ANNO 1665
1665 Oosthaven10.jpg
Oosthaven 17 2801PC buste coornhert HIER OVERLEED OP 29 OCT 1590 DIRCK VOLKERTSZ COORNHERT Oosthaven17.jpg
Oosthaven 32 2801PD wolf IN DEXTERITATE PROBUS
(rechtschapen in vaardigheid)
Oosthaven32.jpg
Oosthaven 37 2801PE gekroond monogram WB Oosthaven37.jpg
Oosthaven 57 2801PE leeuwen DE CLIMMENDE LEEUWEN
1622 1990
1990 Oosthaven57.jpg
P
Peperstraat t.o. 24 2801RD wapen thart FONDATIE VAN HENDRICK
EN HELENA THART 1657
1657 Peperstr024xr.jpg  
Peperstraat 32
gevel Komijnesteeg
2801RE huisnaam VREDEN-HOEF Peperstr032.jpg
Peperstraat 78 2801RG pottenbakker 1988 Peperstr078.jpg
Peperstraat 142
pakhuis
2801RH dorpsgezicht IN HAESTRECHT Peperstr142.jpg
R
Raam 178 2801VL klimmende bok 1622 1622 Raam178.jpg
Regentesseplantsoen 22B 2801CL metamorfosen
vogels en vissen
20e Regentesseplantsoen22B.jpg
Robaarstraat 64 2801XG troffel 1644 1644 Robaarstr64.jpg
S
Spieringstraat1
poort weeshuis
2801ZH wapen gouda, weeskinderen 1643 Spieringstr01.jpg
Spieringstraat 2
poortje Willem Vroesenhuis
2801ZM oude mannen met wapen gouda 1614
SPARTAM NACTI
TEMPORA LABUNTUR
1614 Spieringstr02.jpg
Spieringstraat 6 2801ZM vissen IN DE SPIERINGEN Spieringstr06.jpg
Steijnkade 33/34 2805JE uil 1904 Steijnkade33.jpg
T
Turfmarkt 109 2801GX monogram 1 7 6 4 1764 Turfmarkt109.jpg
Turfsingel 60 2802BD oude man NIET ZONDER MOEITE 1950 Turfsingel60.jpg
V
Van Itersonlaan 7 2806DD otter IN DEN OTTER 1950 1950 VanItersonlaan07.jpg
Verlorenkost
hoek Vest
2801VB korenbloem DE MOLEN VAN DE KORENBLOM GESTIGT DOOR DIRK EN ARY NEGENDUSENT ANNO 1751
HERPLAATST 1954
1751 Verlorenkost19.jpg
Vrouwensteeg 2 2801EK wapen jongkind FONDATIE VAN ADRIAAN IONGKIND, IN SYN LEVEN NOTARIS EN PROCUREUR BINNEN DER GOUDE, OPGERIGT INDEN IARE 1702 1702 Vrouwensteeg02.jpg
W
Westhaven 14 2801PH vijzel APOTHEEK 1836 - 1988 1988 Westhaven14.jpg
Westhaven 14 2801PH bloem van de eenbes PARIS QUADRIFOLIA
ANNO 1757
1757 Westhaven14-oud.jpg
Westhaven 29 2801PJ suikerbrodenwinkel Westhaven29.jpg
Westhaven 40 2801PL wapen schoonhoven Westhaven40.jpg
Westhaven 74
tolhuis
2801PN hollandse leeuw (2x) 1623
1631
1623
1631
Westhaven74a.jpg Westhaven74b.jpg
Z
Zeugstraat t/o 2 2801JC vijzel
hert
Zeugstrx02a.jpg Zeugstrx02b.jpg
Zeugstraat t/o 2 2801JC druiventros Zeugstrx02c.jpg
  gevelstenen elders 

          zie ook de Goudse Dierenroute van Het Dierenmuseum