laatst bijgewerkt 20-09-2021 inventarisatie van gevelstenen
 Hallum  gem.Noardeast-Fryslân  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

K
Kerkpad 1
Sint Maartenskerk
9074BX Korenaren, hoorn des overvloeds, engelen GESTIGT MDCCCVI TREED NIET ONACHTZAAM HIER VOORBIJ, MAAR LEER Ô-‘STERVELING VAN MIJ HOE GIJ DERAAD MET NUT MOET PAREN: WANT DAAR’KEN WIND EN TIJD Ú TOON; DAAR IK HET DORP STREK ALSTEN KROON, DOE’K S RÚSTDAAGS Ú VOOR ‘S HEERENTROON OOK IN DEN TEMPEL GODS VERGÂREN 1806 Kerkpad01.jpg
 

          foto: Richard Koopal