laatst bijgewerkt 12-12-2020 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Jelsum  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Aldlândsdyk 18 9057LG bel (attribuut antonius-abt, tevens wapen franeker) Jelsum - Dekemawei.jpg
Aldlândsdyk 28 9057LG TJEM TJOEG NIJ BOUWD
OP 'T ALDE PLAK 1911
1911
O
Op é terp 7 9057RG bel
 

          foto: Herman Souer