laatst bijgewerkt 11-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
 Makkum  gem.Sķdwest-Frysl‚n  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Bleekstraat 36b 8754CL anker(plek) IT ANKERPLAK Bleekstr36.jpg
M
Markt 7 8754CM st martinus S MARTEN 1661 1661 Markt07.jpg
V
Vallaat 22 8754EW de hoop,
met schip en anker
H.J   (Hylke Jans Kingma)
J.H   (zijn vrouw Ytie Hayes)
1748? Vallaat22.jpg
Vallaat 22
zijmuur Brouwerssteeg
8754EW schip en fortuna T FORTUIN UIT ZEE
HYLKE IANS YTIE HAYES
ANNO 1767
1767 Vallaat22zij.jpg
Vallaat 28 8754EW schip TAEY   1748 1748 Vallaat28.jpg
Vallaat 38 8754EW schip BAUKE JANSEN Ao 1685 Vallaat38.jpg
W
Waagsteeg 1
de waag
8754ET wapens Ao 1698 ZYN GECOMMITTEERT TOT OPBOU VAN DEESE WAAGH IELLE TIERNES - IARICH LOFKES - DIRK BARTELS - FREERK IANS - HOLKE SIOERDS 1698 Waagsteeg01.jpg
Waagsteeg 1
gevel Pruikemakershoek
de waag
8754ET wapen aylva ALS AYLVAAS IJVERLUST TOT MAKKUMS NUTT EN HEYL
DEES GRIETMANS HEPESORG ONS VLEKKE..S WELVAARTSBORG
NOYT WORDE UYTGEBLUST SOO RYST ONS EER EN PEYL
Waagsteeg01p.jpg
Workumerdijk 1 8754EX wapen 7 provinciŽn Workumerdijk01.jpg
 

          foto's: Toon Mensink, Mart Hagenbeek en Gerard AriŽns