laatst bijgewerkt 29-07-2019 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Marssum (Marsum)  gem.Waadhoeke (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Bitgumerdijk 1 9034GH straaljager (starfighter) SGV MARSSUM JELSUM
(sgv=stichting geluidwerende voorzieningen?)
Bitgumerdijk01.jpg (24005 bytes)
Bitgumerdijk 2 9034GJ paard T GRAUWE PAARD
ANNO 1586
Bitgumerdijk02.jpg (29625 bytes)
Buorren 10 9034HK wapen popta DR. HENR. POPTA 1786 Buorren10.jpg (119637 bytes)
H
Hegedyk 22
hofje Popta
9034XC wapen henricus van popta VROUWEN-HUYS
GESTICHT DOOR DE HEER HENRICUS VAN POPTA etc.etc.
MDCCXII
1712 Hegedijk22.jpg (65249 bytes)
R
Rypsterdyk 42 9034VB dubbel wapen popta Rypsterdyk42.jpg (106884 bytes)
S
Slotleane 1
poort Poptaslot
9034HM wapen popta DR.H.POPTA OP HEERINGA Slotleane01top.jpg (67544 bytes) Slotleane01b.jpg (131756 bytes)
Slotleane 1
toren Poptaslot
9034HM wapen popta DR H POPTA Slotleane01a.jpg (88656 bytes)
 

          foto's: Mart Hagenbeek, Marjan van Dijk en Richard Koopal