laatst bijgewerkt 22-12-2021 inventarisatie van gevelstenen
 Monnickendam  gem.Waterland  (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

D
De Zarken 21-23
Waterlandhuis
1141BK wapen noord-holland
wapen monnickendam
NOORD HOLLAND
1908 DeZarken21L.jpg DeZarken21M.jpg
De Zarken 21-23
Waterlandhuis
1141BK wapen purmerend
zwaan
PURMER EIND
WATERLANDSHUIS
1908 DeZarken21R.jpg DeZarken23.jpg
De Zarken 25 1141BK bruinvissen, opgaande zon DeZarken25.jpg
F
Fluwelen Burgwal 4 1141TX engelbewaarder DE SCHUTSENGEL 20e FluwelenBurgwal04.jpg
Fluwelen Burgwal 14 1141TX kater op kussen
(voor en na restauratie)
DE KATER OP FLUWEEL 1980 1980 FluwelenBurgwal14.jpg FluwelenBurgwal14r.jpg
G
Gooische Kaai 15 1141TV schrijvende hand WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT
DE REDACTIE
20e GooischeKaai15.jpg
Groote Noord 20 1141TZ botter 1986 GrooteNoord20.jpg
H
Haven 1
zijgevel
1141AZ koe IN DIE BONTE KOE 17e Haven01.jpg
Haven 10 1141AZ zeemeermin 2018 Haven10.jpg
K
Kerkstraat 36 1141BJ jas op kleerhanger
(voor en na restauratie)
KLEREN MAKEN DE MAN 1975-1996 2000 Kerkstr36.jpg Kerkstr36r.jpg
Kerkstraat 51
ingang Gruttersteeg
1141BG rosmolen DE ROS MOLEN Kerkstr51.jpg
Kerkstraat 52 1141BJ koopvaardijvloot HET LANSWELVAARE 18e Kerkstr52.jpg
Kerkstraat 54 1141BJ hand DE GVLDEN HAND 2000 2000 Kerkstr54.jpg
L
Lindegracht 10
Oude Doelen
1141VW huis OP 'T DOELENPADT 2002 Lindegracht10.jpg
M
Marijkestraat 2-60
(binnen in hal)
1141EX zwaan en monnik als symbolen van stad en gemeente WATERLAND MONNICKENDAM Marijkestr02.jpg
Middendam 4
Stadskapper
1141BC kapper met barbierstaf BARBIER 2015 Middendam04.jpg
Middendam 7
De Waegh
1141BC wapen monnickendam
wapen holland
DE WAEGH 1669 Middendam07m.jpg Middendam07h.jpg
Middendam 7
De Waegh - interieur
1141BC wapen monnickendam Middendam07int.jpg
Middendam
damsluis
1141BC wapen monnickendam 1420 1620 1850 1969
MIDDELDAMMER SLUYSE
1969 Middendam-sluis.jpg
N
Niessenoortsburgwal 32 1141V- sleepboot RODEUR 1912 2012 Niesenoortsburgwal32.jpg
Nieuwe Niessenoortsburgwal 3 1141V- eend 20e NieuweNiessenoortsburgwal03.jpg
Noordeinde 2
De Speeltoren
1141AM wapen monnickendam 18e Noordeinde002.jpg
Noordeinde 4
interieur
afk. Noordeinderpoort
1141AM wapen monnickendam 16e Noordeinde004w.jpg
Noordeinde 4
museum
1141AM vrolijke monnik in lijst 2012 Noordeinde004m.jpg
Noordeinde 10 1141AM dorpsgezicht DIT IS UITENDAM 17e Noordeinde010.jpg
Noordeinde 16
hoek Nieuwe Steeg
1141AM (menora)boom met afgebroken tak 5702 1942 2005 Noordeinde016.jpg
Noordeinde 21 1141AE vat
bruinvis
W S ? 1741 Noordeinde021a.jpg Noordeinde021b.jpg
Noordeinde 26 1141AM os IN DE BONTEN OS 1611 Noordeinde026.jpg
Noordeinde 28 1141AM anker, hart, ABC en fiets Noordeinde028.jpg
Noordeinde 29 1141AG haan DE RODE HAAN 2001 Noordeinde029.jpg
Noordeinde 34 1141AM dolfijn IN DE DOLFYN 17e Noordeinde034.jpg
Noordeinde 59 1141AH maskers ? Noordeinde059.jpg Noordeinde059ov.jpg
Noordeinde 71 1141AH elia en de raven 17e Noordeinde071.jpg
Noordeinde 79 1141AH man melkt koe YNDE MELCKMAN 17a Noordeinde079.jpg
Noordeinde 81 1141AH boot CORNELES PIETERS SCHYPPER
ANT ROER
18e Noordeinde081.jpg
Noordeinde 95 1141AJ annunciatie MARIA BOOTSCHAP 17a Noordeinde095.jpg
Noordeinde 97 1141AJ de vier elementen
boekenstal
1960 Noordeinde097a.jpg  Noordeinde097b.jpg
Noordeinde 99
verdwenen bij verhuizing
1141AJ gans
(uit nils holgersson)
AKKA monnickd 29.jpg
Noordeinde 138
Grafelijkheidssluis
1141AS wapen hoogheemraadschap 1932 Noordeinde138.jpg
O
Oosterweg M 39
(zie woonplaats Purmer)
kersenboom
Oranjestraat 23 1141CP stratenmakers ZO VADER ZO ZOON
1956   1995
2018 Oranjestr23.jpg
Oude Zijds Burgwal 16E 1141AA koppen
(in de gevel zitten meer ornamenten)
OudeZijdsBurgwal16EL.jpg OudeZijdsBurgwal16ER.jpg
R
Rozendaal 6 1141VX geknoopte doek
initialen kinderen
'T KNOOPPUNT
MC CM
2002 Rozendaal06.jpg
T
Tonnesteeg 1
hoek Groote Noord 18
1141TT beeldhouwer BEELDHOUWERIJ 1990 GrooteNoord18.jpg
't Prooyen 3b 1141VD twee vissen DE HANGE
VISROKERIJ MEIJ 1851
21e tProoyen03bL.jpg
't Prooyen 3b 1141VD zoutzieders SOUT BETER ALS GOUT
DE ORANJE BOOM
21e tProoyen03bR.jpg
't Zand 3 1141TW zandkasteel 'T HUYS OP 'T ZAND 21e tZand03.jpg
't Zand 6 1141TW zandloper DE TIJD VLIEGT MS RS 2003 tZand06.jpg
W
Weezenland 18 a.z.
/o Fluwelen Burgwal 5
1141BN maria boodschap Weezenland18ar.jpg
Z
Zuideinde 1 1141VG gezagvoerder PIETER FLORISZ
ca 1600 - 1658
2010 Zuideinde01.jpg
Zuideinde 3 1141VG slager ANNO 1567 1567 Zuideinde03.jpg
Zuideinde 33 1141VG monnickendam gezien vanaf de gouwzee GOLVEN INDE TIJD 2014 Zuideinde33.jpg
Zuideinde 58 1141VK broodvermenigvuldiging E V         K G
DE MENS LEEFT NIET
VAN BROOD ALLEEN
2013 Zuideinde58.jpg
Zuideinde 58a 1141VK zeilschip 1795 2013
DEN VEILIGHEN HAVEN
2013 Zuideinde58a.jpg
  klik hier voor alle gevelstenen aanvullingen of wijzigingen? mail naar:

          foto's: Pancras van der Vlist, Herman Souer, Marjan van Dijk, Gerard AriŽns, Jan & Herma de Jong, Martien Pieters, Mart Hagenbeek, Rini de Weijze en Nellie de Jong