laatst bijgewerkt 11-12-2020 inventarisatie van gevelstenen geen dorpswapen
bekend
 Niekerk  gem.Westerkwartier  (Groningen)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

Z
Zandumerweg 1
Kerk
9822AK wapensteen? DESE KERCKE 1628 TER TYDT VAN T BEMACHTIGEN DES SPANSCHEN SILVER VLOOT NEDERGEWORPEN   IS INT JAER 1629 ALS WESEL EN DEN BOSCH EROVERT   VAN GRONDS OP TER EREN GODT DES END DES SELVEST GEMEENTE HERBOVWDT END MET DESE TOORN VERCYRT DOOR BELEYDT VAN DE E E EVERT LEWE TOT ASINGA (....) ALS COLLATOR END   REYNT ALYENS ENDE EYSE VBBENS VOGDE DESER KERCKE INDER TIT 1629 1629 Zandumerweg01.jpg