laatst bijgewerkt 01-01-2019 inventarisatie van gevelstenen
 Oud-Beijerland  gem.Hoeksche Waard  (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

O
Oost Voorstraat 25
zijgevel
3262JE smederij de inmiddels onleesbare tekst luidde: eendragt maakt magt' en
'vulcanus hoort myn beschyet, smede syn yser heyt 1609'
1609 OostVoorstr25.jpg (60069 bytes)
Oost Voorstraat 25
na renovatie
3262JE smederij EENDRACHT MAECKT.MACHT

VVLCANUS.HOORT.MYN.BESCHEET
SMEEDE.SYN.IJSER.HEET.1609
1609 OostVoorstr25nieuw.jpg (61702 bytes)
W
Waterstal 1
v/m raadhuis
3262JR wapen oud-beijerland 1622 Waterstal01a.jpg (72866 bytes)
Waterstal 1
museum Het Oude Raadhuis
3262JR wapensteen GHELASTE.TOT.BOVWINGH
VAN DIT RAETHVYS.
namen en functies
VAN OVT BEYERLANT
1622? Waterstal01m.jpg (40000 bytes)
 

          foto's: Toon Mensink, Mart Hagenbeek en Raymund Bervoets (restaurateur smederij)