laatst bijgewerkt 22-12-2020 inventarisatie van gevelstenen
 Oud-Beijerland  gem.Hoeksche Waard  (Zuid-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

O
Oost Voorstraat 25
zijgevel
3262JE smederij de inmiddels onleesbare tekst luidde: eendragt maakt magt' en
'vulcanus hoort myn beschyet, smede syn yser heyt 1609'
1609 OostVoorstr25.jpg
Oost Voorstraat 25
na renovatie
3262JE smederij EENDRACHT MAECKT.MACHT

VVLCANUS.HOORT.MYN.BESCHEET
SMEEDE.SYN.IJSER.HEET.1609
1609 OostVoorstr25nieuw.jpg
W
Waterstal 1
v/m raadhuis
3262JR wapen oud-beijerland 1622 Waterstal01a.jpg
Waterstal 1
museum Het Oude Raadhuis
3262JR wapensteen GHELASTE.TOT.BOVWINGH
VAN DIT RAETHVYS.
namen en functies
VAN OVT BEYERLANT
1622? Waterstal01m.jpg
 

          foto's: Toon Mensink, Mart Hagenbeek en Raymund Bervoets (restaurateur smederij)