laatst bijgewerkt 27-02-2018 inventarisatie van gevelstenen
 Ransdorp  gem.Amsterdam  (Noord-Holland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

D
Dorpsweg Ransdorp 59
v/m raadhuis
1028BL wapen ransdorp EENDRACHT DOET CLEYNE SAECKEN BLOEYEN IN MACHT EN OOCK IN WELSTANT GROEYEN
ANNO 1652
1652 DorpswegRansdorp59.jpg (104904 bytes)
 

          foto: Pancras van der Vlist