laatst bijgewerkt 17-02-2024 inventarisatie van gevelstenen
 Zierikzee  gem.Schouwen-Duiveland  (Zeeland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Appelmarkt 8 4301CA harp 20e Appelmarkt08.jpg
B
Bolwerk 1
molen Den Haas
4301AP haas DEN HAAS
KORNELIA BLOM EN IAKOMINA DE KOE MET HAAR TWEEN LEYDEN DEN EERSTEN EN TWEEDEN STEEN DEN 30 MAART EVEN ALS MEN 1727 SCHREVEN WILLEM VAN SCHELVEN EN GYSBRECHT BLOM
1727 Bolwerk01.jpg
H
Havenpark 1 4301JG zwaan DE WITTE SWAEN ANNO 1658 1658 Havenpark01.jpg
Havenpark 14 4301CD eenhoorn DBROUWERY IN DE EENHOORE ANNO 1639 1639 Havenpark14.jpg
Havenpark 23 4301JG leeuwenkoppen EN ESPERANT FIDEL
1617
1617 Havenpark23LM.jpg Havenpark23R.jpg
Havenplein 15
Beurs (oude vismarkt)
4301JD wapen zierikzee Havenplein15.jpg
Havenplein 22 4301CB vat INT AZYN VAT ANNO 1641 1641 Havenplein22.jpg
Hem 2-4 4301HR man DE ZEEUW
MCMXCVIII
1998 Hem02.jpg
Hoge Molenstraat 43 4301KB mossel MOSSEL,, BOOGAARD
19 27
1927 HogeMolenstr43.jpg
Hoofdpoortstraat 2 4301AT wapen zeeland 19 55 1955 Hoofdpoortstr02.jpg
K
Korte Nobelstraat 21 4301HM pelgrimsinsigne KorteNobelstr21.jpg
Kraanplein 16 4301CH drie kronen DE DRYE CONINGEN Kraanplein16.jpg
L
Lange St Janstraat 48 4301AK leeuw ANNO 1600 ?? LangeStJanstr48.jpg
M
Manhuisstraat 32
clubgebouw schaakvereniging
4301BK schaakspel 1912 20 MAART 2012
SV ZIERIKZEE
2012 Manhuisstr32.jpg
Meelstraat 1
Tempelierenhuis
4301EA hanen 14e Meelstr01.jpg
Meelstraat 6-8
museum
4301EC ? WIE ONBENIT WIE ONBERISPT ANNO 1602 1602
Meelstraat 8
stadhuis
4301EC wapen zierikzee Meelstr08.jpg
Meelstraat 34
v/m post- en telegraafkantoor
4301ED wapen nederland
symbolen ptt
DE VERKEERDE WERELD 20e Meelstr34.jpg
Melkmarkt 9-11 4301HB wapen zierikzee Melkmarkt09.jpg
Molenstraat 32
herplaatst na nieuwbouw
4301DD molen Molenstr32oud.jpg Molenstr32.jpg
Molenstraat 34
herplaatst na nieuwbouw
4301DD gier Molenstr34oud.jpg Molenstr34.jpg (49567 bytes)
Molenstraat 36
herplaatst na nieuwbouw
4301DD zeester Molenstr36oud.jpg Molenstr36.jpg
Molenstraat 38
herplaatst na nieuwbouw
4301DD pelikaan Molenstr38oud.jpg Molenstr38.jpg
Molenstraat 40
herplaatst na nieuwbouw
4301DD schip Molenstr40oud.jpg Molenstr40.jpg
N
Nieuwe Haven 13 4301DJ vissen NieuweHaven013.jpg
Noordhavenpoort
achterzijde
4301JM wapen zierikzee Noordhavenpoort.jpg
Noordhavenpoort
binnenzijde
4301JM wapen zierikzee 1559
O
Oude Haven 19
afk. Heer Arendstraat
4301JJ kuiper ANNO 1631 1631 OudeHaven19.jpg
Oude Haven 45 4301JK wapen zierikzee OudeHaven45.jpg
Oude Haven 54 4301CL adelaar D' ADELAERE 18e OudeHaven54.jpg
P
Plevierstraat 6-16 4301LK wapensteen met vogeltje op huismerk 1?   63 1663 Plevierstr06.jpg
Plevierstraat 38-48
afk. Nieuwe Bogerdstraat
4301LK hert INT HERT 1656 Plevierstr38.jpg
Plevierstraat 54-64 4301LL rollen laken INT ZIERICKZEES SCHE LAECKEH Plevierstr54.jpg
Poststraat 11
vroeger in Fonteine 2,
firma Zeelandia
4301AA wapen zeeland ZEELANDIA 1900 Poststr11.jpg
Poststraat 45
Burgerweeshuis
4301AB wapen zierikzee Poststr45.jpg
S
Sint Domusstraat 20 4301CP anker SintDomusstr20.jpg
Sint Domusstraat 30 4301CP schaar in foedraal? E   R SintDomusstr30.jpg
Sint Jacobstraat 6 4301CG man op tractor MCML 1950 SintJacobstr06.jpg
V
Venkelstraat 15 4301DA galei Venkelstr15.jpg
Venkelstraat 18 4301DB walvis DEN WALVIS Venkelstr18.jpg
Venkelstraat 23 4301DA meeuw op meerpaal Venkelstr23.jpg
Venkelstraat 24 4301DB zeilschip Venkelstr24.jpg
Venkelstraat 28 4301DB man met anker Venkelstr28.jpg
Venkelstraat 35 4301DA meerman Venkelstr35.jpg
Venkelstraat 40 4301DB gekroond, drie vissen Venkelstr40.jpg
Vrije 42 4301JZ ondergaande zon IN T VRIJ
19 19
1919 HetVrije42.jpg
W
Weststraat 5 4301BW zeilschip
ruiter
Weststr05L.jpg Weststr05R.jpg
Weststraat 42 4301BX druiventros ANNO 1914 1914 Weststr42det.jpg Weststr42ov.jpg
?
Plan Buijse met o.a. Hofferstraat en Raveslootstraat 4301GM bankje met drie herplaatste gevelstenen
 

          foto's: Herman Souer, Toon Mensink. Mart Hagenbeek, Ger van Hulst, Marien Krijger, Jan de Jong, Leen van Geest en Adri Leijdekkers

        actuele lijst van historische huisnamen in Zierikzee, met daarin aangegeven de gevelstenen