laatst bijgewerkt 12-03-2022 inventarisatie van gevelstenen
 Zutphen   (Gelderland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

A
Armenhage 1
(tussen Oudewand en Hagepoortplein)
7201L- ingehaakte armen IN DE ARMEN 1998 Armenhage01.jpg
B
Berkelsingel 38
Ruitershofje
7201BL wapen .... RUITERS HOFIE
GESTICHT MDLXXI
VERNIEUWD DOOR
ANTHONY GROOTE BROEDERSCHAP
MDCCLXXXVII
1787 Berkelsingel38.jpg
Beukerstraat 10
Evangelisch-Lutherse kerk
7201LD zwaan 1620 Beukerstr10.jpg
D
Dieserstraat 11
synagoge
7201NA tafelen der wet Dieserstr11.jpg
Dieserstraat 32 7201NB molentje Dieserstr32.jpg
G
Geweldigershoek 20
Luthers hofje
7201ND zwaan Geweldigershoek20.jpg
's Gravenhof
zie onder S
H
Hagepoortplein 5 7201LN munt GELD SLAAT MEN MET HAMERS 1997 Hagepoortplein05.jpg
Heukestraat 53 7201KB varken HET ACHTERHOEKS STEILOOR OF STAGOORVARKEN 1996 Heukestr53.jpg
Houtmarkt 70 7201KM leeg wapen
engel
1615 Houtmarkt70w.jpg Houtmarkt70e.jpg
K
Kerkhof 1a 7201DM wapen zutphen Kerkhof01a.jpg
Kerkhof 20 7201DM kuiper DE TONNENMAKERIJ HERSTELD 1987 1987 Kerkhof20.jpg
Korte Hofstraat 2 7201KH boom DIT HUS IS WAL BEKA(n)T
I(n) DE ZOERE BOE(m)
IS DIT GEN(an)T   1548
1548 KorteHofstr02.jpg
L
Lange Hofstraat 4 7201HV oude wapen zutphen LangeHofstr04.jpg
Lange Hofstraat 8 7201HV engel DEN BLAEUWEN ENGELL 1567 20e LangeHofstr08.jpg
Lange Hofstraat 10 7201HV engelenkopje DE KLEINE ENGEL 1998 LangeHofstr10.jpg
Lange Hofstraat 18 7201HV stapeltjes munten HET OUD LOS GELD 1998 LangeHofstr18.jpg
Lange Hofstraat 28
hoek Rodetorenstraat
7201HV rode stadstoren INDE ROONTOREN 1614 2004 LangeHofstr28.jpg
Lombardsteeg 11 7201LH sinaasappels
(oranjeappels)
GROOTE OF ORANJE SOCIETEIT 1763 2013 Lombardsteeg11.jpg
M
Molengracht 2a
v/m postkantoor
7201LX logo PTT PTT 1954 1954 Molengracht02a1.jpg
Molengracht 2a
v/m postkantoor
7201LX postverkeer: meisje post brief en postauto 1954 Molengracht02a2.jpg Molengracht02a3.jpg
Molengracht 2a
v/m postkantoor
7201LX postverkeer: luchtpost en zeepost 1954 Molengracht02a4.jpg Molengracht02a5.jpg
Molengracht 2a
v/m postkantoor
7201LX postverkeer: posttrein en postbesteller 1954 Molengracht02a6.jpg Molengracht02a7.jpg
O

Oudewand 27
achtergevel Agnietenhof
7201LJ achterkant gevelsteen DE WANKANT
wan=onvolkomen, verkeerd
1995 Oudewand27a.jpg
Oudewand 27 7201LJ boek LETTER OP 1995 Oudewand27b.jpg
Oudewand 27 7201LJ mensengroep GEHEUGENIS 1978 1998 Oudewand27g.jpg
Oudewand 43 7201LK etsplaat DE ETSPLAAT GEEFT LICHT WEER 1995 Oudewand43.jpg
Oudewand 47 7201LK lege nis DE KENNIS 1999 Oudewand47.jpg
Oudewand 53 7201LK klomp HET KLOMPJE 2005 Oudewand53.jpg
Oudewand 92 7201LM vrouw RT 20e Oudewand92.jpg
P
Paardenwal 7
gevel Armenhage
7201BV knuffeldieren KLEIN VAN BEGIN 2002 Paardenwal07.jpg
R

Ravenstraatje 3 7201DG wapen zutphen ASSURANTIE-MAATSCHAPPIJ TEGEN BRANDSCHADE   ZUTPHEN Ao 1845 1845 Ravenstraatje03.jpg
Rozengracht 3
Stedelijk Museum in v/m Broederenkerkklooster
7201JL lezende monnik 1958 Rozengracht03.jpg
S
's Gravenhof 1 7201DN wapen graafschap zutphen sGravenhof01.jpg
Spiegelstraat 1 / Broederenkerkstraat 7201KA notenschrift DE STRAATROEP VAN MEYER LIPSCHITS 1997 Spiegelstr01.jpg
Stationsplein 7201M- ?? Stationsplein.jpg
T
Tengnagelshoek 9
v/m pastorie
7201NE kruis Tengnagelshoek.jpg
Tengnagelshoek 9
steeg rechts van pastorie
7201NE alliantiewapen GOSWIN BUININCK UND JUFFER
LUMME VAN RYSWICK SYND HUISFROW DESES ARMEHUISKENS IN DER ...
... DRYVYLDIGHEYD GHEFUNDERT ??
17A Tengnagelshoek09s.jpg
Turfstraat 4 7201KG huismerk
gekroonde hellebaard
1579 1579 Turfstr04a.jpg Turfstr04b.jpg
Turfstraat 13 7201KD moor KB 04.10.1994 STB 720
DE ROKENDE MOOR
1997 Turfstr13.jpg
V
Vispoortplein 16
onderdeel Rechtbank
7201ET wapens gemeenten in arrondissement Martinetsingel02.jpg
Z
Zaadmarkt 84 7201KM ster en walburgtoren ALLES HEEFT ZIJN UUR
PRED. 3:1
1999 Zaadmarkt084t.jpg Zaadmarkt084.jpg
Zaadmarkt 88 7201DE ornament DE WILDEMAN 1999 Zaadmarkt088.jpg
Zaadmarkt 98 7201DE ineengeslagen handen IN BEIDE HANDEN 1999 Zaadmarkt098.jpg
Zaadmarkt 101 7201DD oude man en vrouw tekst .... BORREN HOF .... 1723 1723 Zaadmarkt101.jpg Zaadmarkt101t.jpg
 

          foto's: Herman Souer, Piet Jan Tuinema, Marjan van Dijk, Toon Mensink, Bernd Haberland, Jan de Jong, Mart Hagenbeek, Martien Pieters, Joris van den Bos
        en Leen van Geest.